Forskning og utvikling i næringslivet

07969: Finansiering av egenutført FoU i næringslivet, etter næring (SN2007) og sysselsettingsgruppe (mill. kr) 2007 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk

næring (SN2007)

Totalt 4 Valgte

Søk

sysselsettingsgruppe

Totalt 10 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
18.02.2020
Kontakt
Kristine Langhoff, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 439
lak@ssb.no

Måleenhet
Finansiering i alt:
mill. kr
A. Egen finansiering:
mill. kr
B. Ekstern privat norsk finansiering:
mill. kr
B1. Norske foretak i eget konsern:
mill. kr
B2. Andre norske foretak/institusjoner:
mill. kr
B3. Oljeselskap:
mill. kr
C. Finansiering fra utlandet:
mill. kr
C1. Utenlandske foretak i eget konsern:
mill. kr
C2. Andre utenlandske foretak/institusjoner:
mill. kr
C3. EU-institusjoner:
mill. kr
D. Offentlig finansiering:
mill. kr
E. SkatteFUNN:
mill. kr
Referansetid
Finansiering i alt:
31.12.
A. Egen finansiering:
31.12.
B. Ekstern privat norsk finansiering:
31.12.
B1. Norske foretak i eget konsern:
31.12.
B2. Andre norske foretak/institusjoner:
31.12.
B3. Oljeselskap:
31.12.
C. Finansiering fra utlandet:
31.12.
C1. Utenlandske foretak i eget konsern:
31.12.
C2. Andre utenlandske foretak/institusjoner:
31.12.
C3. EU-institusjoner:
31.12.
D. Offentlig finansiering:
31.12.
E. SkatteFUNN:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter


Tallene for 2007 og 2008 ble korrigert 09.02.2011 for gruppen med over 500 sysselsatte i industrien, og alle tilhørende aggregater, inkl. totaltallet.
.

Brukerveiledning for statistikkbanken