Forskning og utvikling i næringslivet

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07969: Finansiering av egenutført FoU i næringslivet, etter næring (SN2007) og sysselsettingsgruppe (mill. kr) 2007 - 2021

Kristine Langhoff, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 439
16.02.2023 08:00
Finansiering i alt:
mill. kr
A. Egen finansiering:
mill. kr
B. Ekstern privat norsk finansiering:
mill. kr
B1. Norske foretak i eget konsern:
mill. kr
B2. Andre norske foretak/institusjoner:
mill. kr
B3. Oljeselskap (-2009):
mill. kr
C. Finansiering fra utlandet:
mill. kr
C1. Utenlandske foretak i eget konsern:
mill. kr
C2. Andre utenlandske foretak/institusjoner:
mill. kr
C3. EU-institusjoner:
mill. kr
D. Offentlig finansiering:
mill. kr
E. SkatteFUNN:
mill. kr
Finansiering i alt:
31.12.
A. Egen finansiering:
31.12.
B. Ekstern privat norsk finansiering:
31.12.
B1. Norske foretak i eget konsern:
31.12.
B2. Andre norske foretak/institusjoner:
31.12.
B3. Oljeselskap (-2009):
31.12.
C. Finansiering fra utlandet:
31.12.
C1. Utenlandske foretak i eget konsern:
31.12.
C2. Andre utenlandske foretak/institusjoner:
31.12.
C3. EU-institusjoner:
31.12.
D. Offentlig finansiering:
31.12.
E. SkatteFUNN:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Finansiering i alt , A. Egen finansiering , B. Ekstern privat norsk finansiering ,

Valgt 1 av totalt 12

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2007 , 2008 , 2009 ,

Valgt 1 av totalt 15

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle (minst 5 sysselsatte) , 5-9 sysselsatte , Alle (minst 10 sysselsatte) ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
. Foretak med 5-9 sysselsatte er kun med annet hvert år. De er dekket i følgende år: 2008, 2010, 2012, 2015, 2017, 2019 og 2021.