Forskning og utvikling i næringslivet

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07968: FoU-personale og FoU-årsverk i næringslivet, etter næring (SN2007) og sysselsettingsgruppe 2007 - 2020

Kristine Langhoff, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 439
17.02.2022 08:00
Antall foretak totalt:
enheter
Antall foretak med FoU (egenutført eller innkjøpt FoU):
enheter
FoU-personale i alt:
personer
Kvinnelig FoU-personale:
personer
FoU-personale med høyere grads utdanning, inkl. doktorgrad:
personer
FoU-personale med doktorgrad:
personer
FoU-årsverk i alt:
årsverk
FoU-årsverk utført av personale med høyere grads utdanning, inkl. doktorgrad:
årsverk
FoU-årsverk utført av personale med doktorgrad:
årsverk
Antall foretak totalt:
01.01-31.12
Antall foretak med FoU (egenutført eller innkjøpt FoU):
01.01-31.12
FoU-personale i alt:
01.01-31.12
Kvinnelig FoU-personale:
01.01-31.12
FoU-personale med høyere grads utdanning, inkl. doktorgrad:
01.01-31.12
FoU-personale med doktorgrad:
01.01-31.12
FoU-årsverk i alt:
01.01-31.12
FoU-årsverk utført av personale med høyere grads utdanning, inkl. doktorgrad:
01.01-31.12
FoU-årsverk utført av personale med doktorgrad:
01.01-31.12
Antall foretak totalt:
Løpende priser
FoU-personale i alt:
Løpende priser
Kvinnelig FoU-personale:
Løpende priser
FoU-personale med høyere grads utdanning, inkl. doktorgrad:
Løpende priser
FoU-personale med doktorgrad:
Løpende priser
FoU-årsverk i alt:
Løpende priser
FoU-årsverk utført av personale med høyere grads utdanning, inkl. doktorgrad:
Løpende priser
FoU-årsverk utført av personale med doktorgrad:
Løpende priser
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Antall foretak totalt , Antall foretak med FoU (egenutført eller innkjøpt FoU) , FoU-personale i alt ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2007 , 2008 , 2009 ,

Valgt 1 av totalt 14

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle (minst 5 sysselsatte) , 5-9 sysselsatte , Alle (minst 10 sysselsatte) ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
.
Tallene for 2007 og 2008 ble korrigert 09.02.2011 for gruppen med over 500 sysselsatte i industrien, og alle tilhørende aggregater, inkl. totaltallet.