Forskning og utvikling i næringslivet

07968: FoU-personale og FoU-årsverk i næringslivet, etter næring (SN2007) og sysselsettingsgruppe 2007 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk

næring (SN2007)

Totalt 4 Valgte

Søk

sysselsettingsgruppe

Totalt 10 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
18.02.2020
Kontakt
Kristine Langhoff, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 439
lak@ssb.no

Måleenhet
Antall foretak totalt:
enheter
Antall foretak med FoU:
enheter
FoU-personale:
personer
Kvinnelig FoU-personale:
personer
FoU-personale med høyere grads utdanning, inkl. doktorgrad:
personer
FoU-personale med doktorgrad:
personer
FoU-årsverk:
årsverk
FoU-årsverk utført av personale med høyere grads utdanning, inkl. doktorgrad:
årsverk
FoU-årsverk utført av personale med doktorgrad:
årsverk
Referansetid
Antall foretak totalt:
01.01-31.12
Antall foretak med FoU:
01.01-31.12
FoU-personale:
01.01-31.12
Kvinnelig FoU-personale:
01.01-31.12
FoU-personale med høyere grads utdanning, inkl. doktorgrad:
01.01-31.12
FoU-personale med doktorgrad:
01.01-31.12
FoU-årsverk:
01.01-31.12
FoU-årsverk utført av personale med høyere grads utdanning, inkl. doktorgrad:
01.01-31.12
FoU-årsverk utført av personale med doktorgrad:
01.01-31.12
Pristype
Antall foretak totalt:
Løpende priser
FoU-personale:
Løpende priser
Kvinnelig FoU-personale:
Løpende priser
FoU-personale med høyere grads utdanning, inkl. doktorgrad:
Løpende priser
FoU-personale med doktorgrad:
Løpende priser
FoU-årsverk:
Løpende priser
FoU-årsverk utført av personale med høyere grads utdanning, inkl. doktorgrad:
Løpende priser
FoU-årsverk utført av personale med doktorgrad:
Løpende priser
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter


Tallene for 2007 og 2008 ble korrigert 09.02.2011 for gruppen med over 500 sysselsatte i industrien, og alle tilhørende aggregater, inkl. totaltallet.
.

Brukerveiledning for statistikkbanken