Lønn

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07900: Gjennomsnittleg månadslønn per heiltidsekvivalent for tilsette i vatn, avlaup og renovasjon, etter kjønn og arbeidstid (avslutta serie) 2008 - 2015

Tove Helene Løvbak, Statistisk sentralbyrå
+47 400 20 894
03.03.2016 10:00
Tilsette med i undersøkinga:
personar
Månadslønn i alt:
kr
Avtalt månadslønn:
kr
Varierande tillegg:
kr
Bonus:
kr
Overtidsgodtgjering:
kr
Tilsette med i undersøkinga:
01.10.
Månadslønn i alt:
01.10.
Avtalt månadslønn:
01.10.
Varierande tillegg:
01.10.
Bonus:
01.10.
Overtidsgodtgjering:
01.10.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 6

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000