07900: Gjennomsnittleg månadslønn per heiltidsekvivalent for tilsette i vatn, avlaup og renovasjon, etter kjønn og arbeidstid (avslutta serie) 2008 - 2015
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

avtalt arbeidstid

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
03.03.2016
Kontakt
Tove Helene Løvbak, Statistisk sentralbyrå
+47 400 20 894
tol@ssb.no

Måleenhet
Tilsette med i undersøkinga:
personar
Månadslønn i alt:
kr
Avtalt månadslønn:
kr
Varierande tillegg:
kr
Bonus:
kr
Overtidsgodtgjering:
kr
Referansetid
Tilsette med i undersøkinga:
01.10.
Månadslønn i alt:
01.10.
Avtalt månadslønn:
01.10.
Varierande tillegg:
01.10.
Bonus:
01.10.
Overtidsgodtgjering:
01.10.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken