Fødte

Til toppen

07871: Samlet fruktbarhetstall, menn 2000 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2000 , 2001 , 2002 ,

Valgt 1 av totalt 21

Valgt 0 av totalt 1

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Andelen med uoppgitt far varierer mellom 1,8-3,7 prosent i perioden 2000-2013. Samlet fruktbarhetstall er summen av ettårige aldersavhengige fruktbarhetsrater 15-54 år. Antall barn hver mann kommer til å få under forutsetning av at fruktbarhetsmønsteret i perioden varer ved og at dødsfall ikke forekommer. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.