07858: Registrerte fiskefartøy med maskin, etter lengd (F) (avslutta serie) 1946 - 1976
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

region

Totalt 21 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 31 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
20.04.2010
Kontakt
Berit Storbråten, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 423
bit@ssb.no

Anne Turi Baklien, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 375
atf@ssb.no

Måleenhet
Fartøy i alt:
fartøy
Fartøy under 30 fot:
fartøy
Fartøy 30-59 fot:
fartøy
Fartøy 60-89 fot:
fartøy
Fartoy over 90 fot:
fartøy
Referansetid
Fartøy i alt:
31.12
Fartøy under 30 fot:
31.12
Fartøy 30-59 fot:
31.12
Fartøy 60-89 fot:
31.12
Fartoy over 90 fot:
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Frå årgang 1952 og tidlegare er ikkje fartøya delt inn etter lengd.
Kjelde: Fiskeridirektoratet
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken