Fiskeri (avslutta i Statistisk sentralbyrå)

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07858: Registrerte fiskefartøy med maskin, etter lengd (F) (avslutta serie) 1946 - 1976

Berit Storbråten, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 423
Anne Turi Baklien, Statistisk sentralbyrå
+47 482 44 530
20.04.2010 13:00
Fartøy i alt:
fartøy
Fartøy under 30 fot:
fartøy
Fartøy 30-59 fot:
fartøy
Fartøy 60-89 fot:
fartøy
Fartoy over 90 fot:
fartøy
Fartøy i alt:
31.12
Fartøy under 30 fot:
31.12
Fartøy 30-59 fot:
31.12
Fartøy 60-89 fot:
31.12
Fartoy over 90 fot:
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1946 , 1947 , 1948 ,

Valgt 1 av totalt 31

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 00 Alle fylker , 30 Viken (2020-2023) , 01 Østfold (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 27

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Frå årgang 1952 og tidlegare er ikkje fartøya delt inn etter lengd. Kjelde: Fiskeridirektoratet Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.