07857: Registrerte fiskefartøy, etter lengd (F) (avslutta serie) 1977 - 1994
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk

region

Totalt 21 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 18 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
20.04.2010
Kontakt
Berit Storbråten, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 423
bit@ssb.no

Anne Turi Baklien, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 375
atf@ssb.no

Måleenhet
Fartøy i alt:
fartøy
Opne båtar:
fartøy
Dekte båtar av tre under 13 meter:
fartøy
Dekte båtar av tre 13-19,9 meter:
fartøy
Dekte båtar av tre 20 meter og over:
fartøy
Dekte båtar av stål under 30 meter:
fartøy
Dekte båtar av stål 30-44,9 meter:
fartøy
Dekte båtar av stål 45 meter og over:
fartøy
Andre dekte båtar, vesentleg plast under 10 meter:
fartøy
Andre dekte båtar, vesentleg plast 10 meter og over:
fartøy
Referansetid
Fartøy i alt:
31.12
Opne båtar:
31.12
Dekte båtar av tre under 13 meter:
31.12
Dekte båtar av tre 13-19,9 meter:
31.12
Dekte båtar av tre 20 meter og over:
31.12
Dekte båtar av stål under 30 meter:
31.12
Dekte båtar av stål 30-44,9 meter:
31.12
Dekte båtar av stål 45 meter og over:
31.12
Andre dekte båtar, vesentleg plast under 10 meter:
31.12
Andre dekte båtar, vesentleg plast 10 meter og over:
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Kjelde: Fiskeridirektoratet
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken