Fiskeri (avslutta i Statistisk sentralbyrå)

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07857: Registrerte fiskefartøy, etter lengd (F) (avslutta serie) 1977 - 1994

Berit Storbråten, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 423
Anne Turi Baklien, Statistisk sentralbyrå
+47 482 44 530
20.04.2010 13:00
Fartøy i alt:
fartøy
Opne båtar:
fartøy
Dekte båtar av tre under 13 meter:
fartøy
Dekte båtar av tre 13-19,9 meter:
fartøy
Dekte båtar av tre 20 meter og over:
fartøy
Dekte båtar av stål under 30 meter:
fartøy
Dekte båtar av stål 30-44,9 meter:
fartøy
Dekte båtar av stål 45 meter og over:
fartøy
Andre dekte båtar, vesentleg plast under 10 meter:
fartøy
Andre dekte båtar, vesentleg plast 10 meter og over:
fartøy
Fartøy i alt:
31.12
Opne båtar:
31.12
Dekte båtar av tre under 13 meter:
31.12
Dekte båtar av tre 13-19,9 meter:
31.12
Dekte båtar av tre 20 meter og over:
31.12
Dekte båtar av stål under 30 meter:
31.12
Dekte båtar av stål 30-44,9 meter:
31.12
Dekte båtar av stål 45 meter og over:
31.12
Andre dekte båtar, vesentleg plast under 10 meter:
31.12
Andre dekte båtar, vesentleg plast 10 meter og over:
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Fartøy i alt , Opne båtar , Dekte båtar av tre under 13 meter ,

Valgt 1 av totalt 10

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1977 , 1978 , 1979 ,

Valgt 1 av totalt 18

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 00 Alle fylker , 30 Viken (2020-2023) , 01 Østfold (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 27

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000