Arbeidskraftundersøkelsen

07856: Utførte ukeverk (a 37,5 timer) og faktisk arbeidstid per uke, etter kjønn og næring (SN2007) 2008K1 - 2020K2
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

næring (SN2007)

Totalt 20 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 50 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
23.07.2020
Kontakt
Camilla Sundt, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 374
css@ssb.no

Håvard Hungnes Lien, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 06
ien@ssb.no

Tor Petter Bø, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 386
tpb@ssb.no

Måleenhet
Utførte ukeverk (à 37,5 timer) (1 000):
1 000 ukeverk
Faktisk arbeidstid (timer per uke):
timer per uke
Referansetid
Utførte ukeverk (à 37,5 timer) (1 000):
Løpende referanseuker
Faktisk arbeidstid (timer per uke):
Løpende referanseuker
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken