Arbeidskraftundersøkelsen

Til toppen
07855: Utførte ukeverk (a 37,5 timer) og faktisk arbeidstid per uke, etter kjønn og næring (SN2007) 2008 - 2019
Sist endret
23.01.2020
Kontakt
Camilla Sundt, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 374
css@ssb.no

Håvard Hungnes Lien, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 06
ien@ssb.no

Tor Petter Bø, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 386
tpb@ssb.no

Måleenhet
Utførte ukeverk (à 37,5 timer) (1 000):
1 000 ukeverk
Faktisk arbeidstid (timer per uke):
timer per uke
Referansetid
Utførte ukeverk (à 37,5 timer) (1 000):
Løpende referanseuker
Faktisk arbeidstid (timer per uke):
Løpende referanseuker
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
kjønn
næring (SN2007)
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 12 Valgte 1


Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 20 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken