Bilparken

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07845: Personbiler vraket mot pant, etter bilmerke 2008 - 2021

Bente E. Andresen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 384
Geir Martin Pilskog, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 383
25.03.2022 08:00
Personbilbestand 31. desember:
biler
Personbiler vraket mot pant:
biler
Personbiler vraket mot pant (prosent av bestanden):
prosent
Gjennomsnittsalder ved vraking (år):
år
Personbilbestand 31. desember:
Utgangen av året
Personbiler vraket mot pant:
Utgangen av året
Personbiler vraket mot pant (prosent av bestanden):
Utgangen av året
Gjennomsnittsalder ved vraking (år):
Utgangen av året
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2008 , 2009 , 2010 ,

Valgt 1 av totalt 14

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 3pluscoco , Ac Midi , Ace ,

Valgt 0 av totalt 438

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Omfatter person- og varebiler. Omfatter ikke ambulanser.

statistikkvariabel

Gjennomsnittsalder ved vraking (år)

Fra og med 1993 er det benyttet desimaler ved angivelse av gjennomsnittsalder.