Bilparken

Til toppen

07845: Personbiler vraket mot pant, etter bilmerke 2008 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2008 , 2009 , 2010 ,

Valgt 1 av totalt 13

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Ac Midi , Ace , Acura ,

Valgt 0 av totalt 413

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Omfatter person- og varebiler. Omfatter ikke ambulanser.

statistikkvariabel

Gjennomsnittsalder ved vraking (år)

Fra og med 1993 er det benyttet desimaler ved angivelse av gjennomsnittsalder.