07842: Registrerte fiskefartøy med motor, etter lengd (F) 1945 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

region

Totalt 21 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 74 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
08.11.2019
Kontakt
Anne Turi Baklien, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 375
atf@ssb.no

Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
tra@ssb.no

Måleenhet
Fartøy i alt:
fartøy
Fartøy under 10 m:
fartøy
Fartøy 10-14,9 meter:
fartøy
Fartøy 15-20,9 meter:
fartøy
Fartoy 21-27,9 meter:
fartøy
Fartøy 28 meter og over:
fartøy
Referansetid
Fartøy i alt:
31.12
Fartøy under 10 m:
31.12
Fartøy 10-14,9 meter:
31.12
Fartøy 15-20,9 meter:
31.12
Fartoy 21-27,9 meter:
31.12
Fartøy 28 meter og over:
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

.
Kjelde: Fiskeridirektoratet
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken