Til toppen

07829: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i personlige tjenester, etter næring (SN2007) (avslutta serie) 2008 - 2015

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Personlig tjenesteyting i alt , Medlemsorganisasjoner , Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner og yrkessammenslutninger ,

Valgt 0 av totalt 10

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken