Til toppen

07815: Gjennomsnittlig månedslønn for deltidsansatte i helseforetakene, etter kjønn og yrkesgruppe (avslutta serie) 2008 - 2014

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 7


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

yrke

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Yrker i alt , Lederyrker , - adm dir ,

Valgt 0 av totalt 23

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken