Fiskeri (avslutta i Statistisk sentralbyrå)

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07811: Fiskarar, etter fiske som leveveg (F) (avslutta serie) 1945 - 2019

Anne Turi Baklien, Statistisk sentralbyrå
+47 482 44 530
Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
05.11.2020 08:00
Fiskarar i alt:
personar
Hovudyrke:
personar
Attåtyrke:
personar
Fiskarar i alt:
31.12.
Hovudyrke:
31.12.
Attåtyrke:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1945 , 1946 , 1947 ,

Valgt 1 av totalt 75

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 00 Alle fylker , 30 Viken (2020-2023) , 01 Østfold (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 27

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tal for 1949 er ikkje teke med fordi fiskeriteljinga i 1948 avdekka dårleg samsvar mellom dei tidlegare publiserte tala og dei som vart funne i teljinga. Ei endring i definisjon på manntal 07.03.12. får tilbakevirkande kraft frå og med 2003. Tal for åra 2003-2010 vil difor avvike frå tidlegare publisert statistikk. Tidsserien frå og med 1983 vart revidert 18.05.2010 noko som fører til små endringar samanlikna med tidlegare publiserte tal. Kjelde: Fiskeridirektoratet Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.