Fiskeri (avslutta i Statistisk sentralbyrå)

Til toppen

07811: Fiskarar, etter fiske som leveveg (F) (avslutta serie) 1945 - 2019

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1945 , 1946 , 1947 ,

Valgt 1 av totalt 75

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 00 Alle fylker , 30 Viken , 01 Østfold (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 27

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tal for 1949 er ikkje teke med fordi fiskeriteljinga i 1948 avdekka dårleg samsvar mellom dei tidlegare publiserte tala og dei som vart funne i teljinga. Ei endring i definisjon på manntal 07.03.12. får tilbakevirkande kraft frå og med 2003. Tal for åra 2003-2010 vil difor avvike frå tidlegare publisert statistikk. Tidsserien frå og med 1983 vart revidert 18.05.2010 noko som fører til små endringar samanlikna med tidlegare publiserte tal. Kjelde: Fiskeridirektoratet Se liste over endringer i de regionale inndelingene.