Fiskeri (avslutta i Statistisk sentralbyrå)

Til toppen

07811: Fiskarar, etter fiske som leveveg (F) (avslutta serie) 1945 - 2019

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1945 , 1946 , 1947 ,

Valgt 1 av totalt 75

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 00 Alle fylker , 01 Østfold (-2019) , 02 Akershus (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 21

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tal for 1949 er ikkje teke med fordi fiskeriteljinga i 1948 avdekka dårleg samsvar mellom dei tidlegare publiserte tala og dei som vart funne i teljinga. Ei endring i definisjon på manntal 07.03.12. får tilbakevirkande kraft frå og med 2003. Tal for åra 2003-2010 vil difor avvike frå tidlegare publisert statistikk.
Tidsserien frå og med 1983 vart revidert 18.05.2010 noko som fører til små endringar samanlikna med tidlegare publiserte tal.
Kjelde: Fiskeridirektoratet
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken