07811: Fiskarar, etter fiske som leveveg (F) 1945 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

region

Totalt 21 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 74 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
08.11.2019
Kontakt
Anne Turi Baklien, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 375
atf@ssb.no

Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
tra@ssb.no

Måleenhet
Fiskarar i alt:
personar
Hovudyrke:
personar
Attåtyrke:
personar
Referansetid
Fiskarar i alt:
31.12.
Hovudyrke:
31.12.
Attåtyrke:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tal for 1949 er ikkje teke med fordi fiskeriteljinga i 1948 avdekka dårleg samsvar mellom dei tidlegare publiserte tala og dei som vart funne i teljinga. Ei endring i definisjon på manntal 07.03.12. får tilbakevirkande kraft frå og med 2003. Tal for åra 2003-2010 vil difor avvike frå tidlegare publisert statistikk.
Tidsserien frå og med 1983 vart revidert 18.05.2010 noko som fører til små endringar samanlikna med tidlegare publiserte tal.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken