07799: K1. Konsern - Kultur - grunnlagsdata (F) (avslutta serie) 1999 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 19 Valgte

Søk

region

Totalt 27 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 18 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Beate Bartsch, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 496
bba@ssb.no

Måleenhet
Folkemengde i alt:
Personer
Netto driftsutgifter, kultursektoren, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter 740 Bibliotek, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter 760 Museer, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter 771 Kunstformidling, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter 772 Kunstproduksjon, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter 775 Idrett, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter 790 Andre kulturaktiviteter, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter i alt, konsern:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter, kultursektoren, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter kultursektoren i alt, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter 740 Bibliotek, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter 760 Museer, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter 771 Kunstformidling, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter 772 Kunstproduksjon, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter 775 Idrett, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter 790 Andre kulturaktiviteter, konsern:
1000 Kroner
Mva-refusjon drift, kultur, konsern:
?
Mva-refusjon investering, kultur, konsern:
?
Referansetid
Folkemengde i alt:
1.1.
Netto driftsutgifter, kultursektoren, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter 740 Bibliotek, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter 760 Museer, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter 771 Kunstformidling, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter 772 Kunstproduksjon, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter 775 Idrett, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter 790 Andre kulturaktiviteter, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter i alt, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, kultursektoren, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter kultursektoren i alt, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter 740 Bibliotek, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter 760 Museer, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter 771 Kunstformidling, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter 772 Kunstproduksjon, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter 775 Idrett, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter 790 Andre kulturaktiviteter, konsern:
1.1.
Mva-refusjon drift, kultur, konsern:
1.1.
Mva-refusjon investering, kultur, konsern:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken