Kommunehelsetenesta

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07798: E1. Konsern - Kommunehelse - grunnlagsdata (K) (avslutta serie) 1999 - 2016

Trond Ekornrud, Statistisk sentralbyrå
+47 48 13 70 09
26.04.2018 08:00
Brutto driftsutgifter funksjon 232, 233, 241, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter. Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter. Forebyggende arbeid, helse, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter. Diagnose, behandling og rehabilitering, konsern:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter, funksjonene 232, 233, 241, konsern:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutg. Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste, konsern:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter. Forebyggende arbeid, helse, konsern:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter. Diagnose, behandling og rehabilitering, konsern:
1000 Kroner
Lønnsutgifter funksjon 232, 233, 241, konsern:
1000 Kroner
MVA-refusjon drift, kommunehelse, konsern:
?
MVA-refusjon investering, kommunehelse, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter i alt, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, funksjonene 232, 233, 241, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, funksjon 232, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til diagnose, behandling og rehabilitering, konsern:
1000 Kroner
Antall gravide som har fullført fødselsforberedende kurs:
Personer
Antall nyinnskrevne gravide som har møtt til svangerskapskontroll:
Personer
Antall førstegangs hjemmebesøk til nyfødt:
Antall
Antall hjemmebesøk utført av jordmor innen ett-to døgn etter barnets hjemkomst fra føde/barselavdeling:
?
Antall spedbarn som har fullført helseundersøkelse innen utg. av 8. leveuke:
Personer
Antall barn som har fullført helseundersøkelse ved 2-3 års alder:
Personer
Antall barn som har fullført helseundersøkelse ved 4 års alder:
Personer
Antall barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn:
Personer
Timer pr. uke av fysioterapeuter. Funksjon 232:
Avtalte timer
Timer pr. uke av leger. Funksjon 232:
Avtalte timer
Årsverk i alt til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste:
Avtalte årsverk
Timer pr. uke av leger. Funksjon 233:
Avtalte timer
Timer pr. uke av fysioterapeuter. Funksjon 233:
Avtalte timer
Timer pr. uke av fysioterapeuter. Funksjon 241:
Avtalte timer
Timer pr. uke av leger. Funksjon 241:
Avtalte timer
Årsverk av leger i institusjon:
?
Årsverk av fysioterapeuter i institusjon:
?
Årsverk av ergoterapeuter totalt (khelse+plo):
?
Årsverk av psykiatriske sykepleiere (khelse+plo):
Årsverk
Folkemengde i alt:
Personer
Antall fødte i løpet av året:
Personer
Antall 0-6 år:
Antall
Antall 0-16 år:
Personer
Antall 0-20 år:
Personer
Antall 2-åringer:
?
Antall 2-3 år:
?
Antall 4-åringer:
Personer
Antall 5-åringer:
Personer
Antall 6-åringer:
?
Antall 16-åringer:
Antall
Antall 13-20 år:
?
Antall fastlegeavtaler:
?
Antall åpne fastlegelister:
?
Antall kvinnelige leger:
?
Antall pasienter på fastlegeliste:
?
Beregnet kapasitet hos fastlege:
?
Kapasitet hos fastlegene (iht. liste):
?
Antall fastlegelister uten lege:
?
Antall pasienter på fastlegeliste uten lege:
?
Timer pr. uke til kommunalt arbeid av fastleger:
?
Antall personer med videreutdanning i psykisk helsearbeid (khelse + plo):
Personer
Sykehjemsbeboere:
Beboere
Timer pr. uke av leger i institusjon. Funksjon 253:
Avtalte timer
Timer pr. uke av fysioterapeuter i institusjon. Funksjon 253:
Avtalte timer
Antall avtalehjemler for private fysioterapeuter, fulltid:
Antall
Antall avtalehjemler for private fysioterapeuter, deltid (fom 40-100 prosent):
Antall
Antall avtalehjemler for private fysioterapeuter, deltid (fom 20-40 prosent):
Antall
Timer pr. uke av fysioterapeuter. Funksjon 120 Administrasjon:
?
Timer per uke av leger. Funksjon 120 Administrasjon:
?
Årsverk i alt til funksjon 232. (register):
?
Årsverk jordmødre til funksjon 232. (register):
?
Årsverk helsesøstre til funksjon 232. (register):
?
Årsverk andre sykepleiere til funksjon 232. (register):
?
Årsverk uten fagutdanning funksjon 232. (register):
?
Årsverk i kommunehelsetjenesten totalt, konsern. (register):
?
Årsverk i alt til funksjon 233, konsern. (register):
?
Årsverk i alt til funksjon 241, konsern. (register):
?
Årsverk annen fagutdanning funksjon 232. (register):
?
Brutto driftsutg., medfinansiering somatiske tjenester, f255, konsern:
?
Brutto driftsutg., Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene, f256, konsern:
?
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, konsern:
1000 Kroner
Antall fastlegekonsultasjoner i legens praksiskommune:
?
Antall fastlegekonsultasjoner i pasientens bostedskommune:
?
Brutto driftsutgifter funksjon 232, 233, 241, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter. Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter. Forebyggende arbeid, helse, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter. Diagnose, behandling og rehabilitering, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, funksjonene 232, 233, 241, konsern:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutg. Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste, konsern:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter. Forebyggende arbeid, helse, konsern:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter. Diagnose, behandling og rehabilitering, konsern:
1.1.
Lønnsutgifter funksjon 232, 233, 241, konsern:
1.1.
MVA-refusjon drift, kommunehelse, konsern:
1.1.
MVA-refusjon investering, kommunehelse, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter i alt, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter, funksjonene 232, 233, 241, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter, funksjon 232, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter til diagnose, behandling og rehabilitering, konsern:
1.1.
Antall gravide som har fullført fødselsforberedende kurs:
1.1.
Antall nyinnskrevne gravide som har møtt til svangerskapskontroll:
1.1.
Antall førstegangs hjemmebesøk til nyfødt:
1.1.
Antall hjemmebesøk utført av jordmor innen ett-to døgn etter barnets hjemkomst fra føde/barselavdeling:
1.1.
Antall spedbarn som har fullført helseundersøkelse innen utg. av 8. leveuke:
1.1.
Antall barn som har fullført helseundersøkelse ved 2-3 års alder:
1.1.
Antall barn som har fullført helseundersøkelse ved 4 års alder:
1.1.
Antall barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn:
1.1.
Timer pr. uke av fysioterapeuter. Funksjon 232:
1.1.
Timer pr. uke av leger. Funksjon 232:
1.1.
Årsverk i alt til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste:
1.1.
Timer pr. uke av leger. Funksjon 233:
1.1.
Timer pr. uke av fysioterapeuter. Funksjon 233:
1.1.
Timer pr. uke av fysioterapeuter. Funksjon 241:
1.1.
Timer pr. uke av leger. Funksjon 241:
1.1.
Årsverk av leger i institusjon:
1.1.
Årsverk av fysioterapeuter i institusjon:
1.1.
Årsverk av ergoterapeuter totalt (khelse+plo):
1.1.
Årsverk av psykiatriske sykepleiere (khelse+plo):
1.1.
Folkemengde i alt:
1.1.
Antall fødte i løpet av året:
1.1.
Antall 0-6 år:
1.1.
Antall 0-16 år:
1.1.
Antall 0-20 år:
1.1.
Antall 2-åringer:
1.1.
Antall 2-3 år:
1.1.
Antall 4-åringer:
1.1.
Antall 5-åringer:
1.1.
Antall 6-åringer:
1.1.
Antall 16-åringer:
1.1.
Antall 13-20 år:
1.1.
Antall fastlegeavtaler:
1.1.
Antall åpne fastlegelister:
1.1.
Antall kvinnelige leger:
1.1.
Antall pasienter på fastlegeliste:
1.1.
Beregnet kapasitet hos fastlege:
1.1.
Kapasitet hos fastlegene (iht. liste):
1.1.
Antall fastlegelister uten lege:
1.1.
Antall pasienter på fastlegeliste uten lege:
1.1.
Timer pr. uke til kommunalt arbeid av fastleger:
1.1.
Antall personer med videreutdanning i psykisk helsearbeid (khelse + plo):
1.1.
Sykehjemsbeboere:
1.1.
Timer pr. uke av leger i institusjon. Funksjon 253:
1.1.
Timer pr. uke av fysioterapeuter i institusjon. Funksjon 253:
1.1.
Antall avtalehjemler for private fysioterapeuter, fulltid:
1.1.
Antall avtalehjemler for private fysioterapeuter, deltid (fom 40-100 prosent):
1.1.
Antall avtalehjemler for private fysioterapeuter, deltid (fom 20-40 prosent):
1.1.
Timer pr. uke av fysioterapeuter. Funksjon 120 Administrasjon:
1.1.
Timer per uke av leger. Funksjon 120 Administrasjon:
1.1.
Årsverk i alt til funksjon 232. (register):
1.1.
Årsverk jordmødre til funksjon 232. (register):
1.1.
Årsverk helsesøstre til funksjon 232. (register):
1.1.
Årsverk andre sykepleiere til funksjon 232. (register):
1.1.
Årsverk uten fagutdanning funksjon 232. (register):
1.1.
Årsverk i kommunehelsetjenesten totalt, konsern. (register):
1.1.
Årsverk i alt til funksjon 233, konsern. (register):
1.1.
Årsverk i alt til funksjon 241, konsern. (register):
1.1.
Årsverk annen fagutdanning funksjon 232. (register):
1.1.
Brutto driftsutg., medfinansiering somatiske tjenester, f255, konsern:
1.1.
Brutto driftsutg., Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene, f256, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, konsern:
1.1.
Antall fastlegekonsultasjoner i legens praksiskommune:
1.1.
Antall fastlegekonsultasjoner i pasientens bostedskommune:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Brutto driftsutgifter funksjon 232, 233, 241, konsern , Brutto driftsutgifter. Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste, konsern , Brutto driftsutgifter. Forebyggende arbeid, helse, konsern ,

Valgt 1 av totalt 79

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 18

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra og med 2015-årgangen har all registerbasert personellstatistikk a-ordningen som datakilde. For mer informasjon om A-ordningen gå til: http://www.ssb.no/omssb/om-oss/nyheter-om-ssb/a-ordningen-en-datakilde-for-tre-etater For mer om forholdet mellom gammel og ny statistikk: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/naermere-om-forholdet-mellom-gammel-og-ny-statistikk Om det nye datagrunnlaget fra A-ordningen, se «Om statistikken» for den registerbaserte sysselsettingsstatistikken: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/regsys/aar/2016-05-27?fane=om
content
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.