Fylkeskommuneregnskap

07796: M1. Konsern - Fylkeskommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft - grunnlagsdata (F) (avslutta serie) 1999 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 16 Valgte

Søk

region

Totalt 27 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 18 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Anne Brit Thorud, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 659
ath@ssb.no

Måleenhet
Bto investeringsutg., fylkeskommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft i alt, konsern:
1000 Kroner
Bto investeringsutg., tilrettelegging, støttefunksj. og finansieringsbistand for næringslivet, konsern:
1000 Kroner
Bto investeringsutg., tilrettelegging og støttefunksj. for næringslivet, konsern:
1000 Kroner
Bto investeringsutg., finansieringsbistand overfor næringslivet, konsern:
1000 Kroner
Bto investeringsutg., fylkeskommunal næringsvirksomhet, konsern:
1000 Kroner
Bto investeringsutg., konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg, konsern:
1000 Kroner
Mva-refusjon drift, tilrettelegging og bistand for næringslivet, konsern:
1000 Kroner
Mva-refusjon investering, tilrettelegging og bistand for næringslivet, konsern:
1000 Kroner
Nto driftsutg., fylkeskommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft i alt, konsern:
1000 Kroner
Nto driftsutg. til tilrettelegging, støttefunksj. og finansieringsbistand for næringslivet, konsern:
1000 Kroner
Nto driftsutg. til tilrettelegging og støttefunksj. for næringslivet, konsern:
1000 Kroner
Nto driftsutg. til finansieringsbistand overfor næringslivet, konsern:
1000 Kroner
Nto driftutg. til fylkeskommunal næringsvirksomhet, konsern:
1000 Kroner
Nto driftutg. til konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter i alt, konsern:
1000 Kroner
Folkemengde i alt:
Personer
Referansetid
Bto investeringsutg., fylkeskommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft i alt, konsern:
1.1.
Bto investeringsutg., tilrettelegging, støttefunksj. og finansieringsbistand for næringslivet, konsern:
1.1.
Bto investeringsutg., tilrettelegging og støttefunksj. for næringslivet, konsern:
1.1.
Bto investeringsutg., finansieringsbistand overfor næringslivet, konsern:
1.1.
Bto investeringsutg., fylkeskommunal næringsvirksomhet, konsern:
1.1.
Bto investeringsutg., konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg, konsern:
1.1.
Mva-refusjon drift, tilrettelegging og bistand for næringslivet, konsern:
1.1.
Mva-refusjon investering, tilrettelegging og bistand for næringslivet, konsern:
1.1.
Nto driftsutg., fylkeskommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft i alt, konsern:
1.1.
Nto driftsutg. til tilrettelegging, støttefunksj. og finansieringsbistand for næringslivet, konsern:
1.1.
Nto driftsutg. til tilrettelegging og støttefunksj. for næringslivet, konsern:
1.1.
Nto driftsutg. til finansieringsbistand overfor næringslivet, konsern:
1.1.
Nto driftutg. til fylkeskommunal næringsvirksomhet, konsern:
1.1.
Nto driftutg. til konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter i alt, konsern:
1.1.
Folkemengde i alt:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken