Til toppen

07795: K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (F) (avslutta serie) 2004 - 2016

statistikkvariabel

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av samlede netto driftsutgifter, konsern , Netto driftsutgifter i alt til kultursektoren per innbygger i kroner, konsern , Netto driftsutgifter bibliotek per innbygger i kroner, konsern ,

Valgt 1 av totalt 10

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2004 , 2009 , 2010 ,

Valgt 1 av totalt 9

region

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAFK Landet , EAFKUO Landet uten Oslo , 0100 Østfold fylkeskommune ,

Valgt 0 av totalt 27

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken