Kommunehelsetenesta

07793: E1. Konsern - Kommunehelse - nøkkeltall (K) 2000 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

I alt 43 Valgte

Søk

region

I alt 479 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

I alt 17 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2017
Kontakt
Trond Ekornrud, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4399
eko@ssb.no

Måleenhet
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten, konsern:
Kroner
Netto driftsutgifter i prosent av samlede netto driftsutgifter, konsern:
Prosent
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-5 år, konsern:
Kroner
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år, konsern:
Kroner
Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse pr. innbygger, konsern:
Kroner
Netto driftsutg til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbygger, konsern:
Kroner
Brutto investeringsutgifter pr. innbygger, konsern:
Kroner
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten:
Avtalte årsverk
Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten:
Avtalte årsverk
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst:
Prosent
Andel spedbarn som har fullført helseundersøkelse innen utg. av 8. leveuke:
Prosent
Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 2-3 års alder:
Prosent
Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 4 års alder:
Prosent
Andel barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn:
Prosent
Årsverk i alt pr. 10 000 innbyggere 0-5 år. Funksjon 232:
Avtalte årsverk
Årsverk av leger pr. 10 000 innbyggere 0-5 år. Funksjon 232:
Avtalte årsverk
Årsverk av fysioterapeuter pr. 10 000 innb. 0-5 år. Funksjon 232:
Avtalte årsverk
Årsverk av helsesøstre pr. 10 000 innbyggere 0-5 år. Funksjon 232:
Avtalte årsverk
Årsverk av jordmødre pr. 10 000 fødte. Funksjon 232:
Avtalte årsverk
Årsverk av leger pr. 10 000 innbyggere. Funksjon 120 og 233:
Avtalte årsverk
Årsverk av leger pr. 10 000 innbyggere. Funksjon 241:
Avtalte årsverk
Andel timer av kommunalt ansatte leger og turnuskandidater. Funksjon 241:
Prosent
Årsverk av fysioterapeuter pr. 10 000 innbyggere. Funksjon 241:
Avtalte årsverk
Andel timer av fysioterapeuter med fast lønn og turnuskandidater. Funksjon 241:
Prosent
Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem:
Timer
Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem:
Timer
Brutto driftsutgifter pr. innbygger. Funksjon 232, 233 og 241, konsern:
Kroner
Herav: lønnsutgifter pr. innbygger. Funksjon 232, 233 og 241, konsern:
Kroner
Brutto driftsutgifter per innbygger 0 - 5 år. Helsestasjons- og skolehelsetjeneste., konsern:
Kroner
Årsverk av ergoterapeuter pr. 10 000 innbyggere (khelse+plo):
Avtalte årsverk
Årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000 innbyggere (khelse+plo):
Avtalte årsverk
Årsverk til rehabilitering pr. 10 000 innbyggere (khelse + plo):
Avtalte årsverk
Antall personer med videreutdanning i psykisk helsearbeid per 10 000 innbyggere (khelse og plo):
Personer
Årsverk av kommunale fysioterapeuter pr. 10 000 innbyggere. Funksjon 232, 233, 241 og 253:
Avtalte årsverk
Årsverk av private fysioterapeuter per avtalehjemmel:
Årsverk
Gjennomsnittlig listelengde:
Personer
Gjennomsnittlig listelengde korrigert for kommunale timer:
Personer
Antall åpne fastlegelister:
Antall
Reservekapasitet fastlege:
Prosent
Andel kvinnelige leger:
Prosent
Andel pasienter på liste uten lege:
Prosent
Fastlegekonsultasjoner per person i legens praksiskommune:
?
Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune:
?
Referansetid
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter i prosent av samlede netto driftsutgifter, konsern:
1.1.
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-5 år, konsern:
1.1.
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse pr. innbygger, konsern:
1.1.
Netto driftsutg til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbygger, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter pr. innbygger, konsern:
1.1.
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten:
1.1.
Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten:
1.1.
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst:
1.1.
Andel spedbarn som har fullført helseundersøkelse innen utg. av 8. leveuke:
1.1.
Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 2-3 års alder:
1.1.
Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 4 års alder:
1.1.
Andel barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn:
1.1.
Årsverk i alt pr. 10 000 innbyggere 0-5 år. Funksjon 232:
1.1.
Årsverk av leger pr. 10 000 innbyggere 0-5 år. Funksjon 232:
1.1.
Årsverk av fysioterapeuter pr. 10 000 innb. 0-5 år. Funksjon 232:
1.1.
Årsverk av helsesøstre pr. 10 000 innbyggere 0-5 år. Funksjon 232:
1.1.
Årsverk av jordmødre pr. 10 000 fødte. Funksjon 232:
1.1.
Årsverk av leger pr. 10 000 innbyggere. Funksjon 120 og 233:
1.1.
Årsverk av leger pr. 10 000 innbyggere. Funksjon 241:
1.1.
Andel timer av kommunalt ansatte leger og turnuskandidater. Funksjon 241:
1.1.
Årsverk av fysioterapeuter pr. 10 000 innbyggere. Funksjon 241:
1.1.
Andel timer av fysioterapeuter med fast lønn og turnuskandidater. Funksjon 241:
1.1.
Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem:
1.1.
Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem:
1.1.
Brutto driftsutgifter pr. innbygger. Funksjon 232, 233 og 241, konsern:
1.1.
Herav: lønnsutgifter pr. innbygger. Funksjon 232, 233 og 241, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter per innbygger 0 - 5 år. Helsestasjons- og skolehelsetjeneste., konsern:
1.1.
Årsverk av ergoterapeuter pr. 10 000 innbyggere (khelse+plo):
1.1.
Årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000 innbyggere (khelse+plo):
1.1.
Årsverk til rehabilitering pr. 10 000 innbyggere (khelse + plo):
1.1.
Antall personer med videreutdanning i psykisk helsearbeid per 10 000 innbyggere (khelse og plo):
1.1.
Årsverk av kommunale fysioterapeuter pr. 10 000 innbyggere. Funksjon 232, 233, 241 og 253:
1.1.
Årsverk av private fysioterapeuter per avtalehjemmel:
1.1.
Gjennomsnittlig listelengde:
1.1.
Gjennomsnittlig listelengde korrigert for kommunale timer:
1.1.
Antall åpne fastlegelister:
1.1.
Reservekapasitet fastlege:
1.1.
Andel kvinnelige leger:
1.1.
Andel pasienter på liste uten lege:
1.1.
Fastlegekonsultasjoner per person i legens praksiskommune:
1.1.
Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune:
1.1.
Målemetode
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten, konsern:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter i prosent av samlede netto driftsutgifter, konsern:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-5 år, konsern:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år, konsern:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse pr. innbygger, konsern:
Forløp (periodesum)
Netto driftsutg til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbygger, konsern:
Forløp (periodesum)
Brutto investeringsutgifter pr. innbygger, konsern:
Forløp (periodesum)
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten:
Forløp (periodesum)
Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten:
Forløp (periodesum)
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst:
Forløp (periodesum)
Andel spedbarn som har fullført helseundersøkelse innen utg. av 8. leveuke:
Forløp (periodesum)
Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 2-3 års alder:
Forløp (periodesum)
Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 4 års alder:
Forløp (periodesum)
Andel barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn:
Forløp (periodesum)
Årsverk i alt pr. 10 000 innbyggere 0-5 år. Funksjon 232:
Forløp (periodesum)
Årsverk av leger pr. 10 000 innbyggere 0-5 år. Funksjon 232:
Forløp (periodesum)
Årsverk av fysioterapeuter pr. 10 000 innb. 0-5 år. Funksjon 232:
Forløp (periodesum)
Årsverk av helsesøstre pr. 10 000 innbyggere 0-5 år. Funksjon 232:
Forløp (periodesum)
Årsverk av jordmødre pr. 10 000 fødte. Funksjon 232:
Forløp (periodesum)
Årsverk av leger pr. 10 000 innbyggere. Funksjon 120 og 233:
Forløp (periodesum)
Årsverk av leger pr. 10 000 innbyggere. Funksjon 241:
Forløp (periodesum)
Andel timer av kommunalt ansatte leger og turnuskandidater. Funksjon 241:
Forløp (periodesum)
Årsverk av fysioterapeuter pr. 10 000 innbyggere. Funksjon 241:
Forløp (periodesum)
Andel timer av fysioterapeuter med fast lønn og turnuskandidater. Funksjon 241:
Forløp (periodesum)
Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem:
Forløp (periodesum)
Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem:
Forløp (periodesum)
Brutto driftsutgifter pr. innbygger. Funksjon 232, 233 og 241, konsern:
Forløp (periodesum)
Herav: lønnsutgifter pr. innbygger. Funksjon 232, 233 og 241, konsern:
Forløp (periodesum)
Brutto driftsutgifter per innbygger 0 - 5 år. Helsestasjons- og skolehelsetjeneste., konsern:
Forløp (periodesum)
Årsverk av ergoterapeuter pr. 10 000 innbyggere (khelse+plo):
Forløp (periodesum)
Årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000 innbyggere (khelse+plo):
Forløp (periodesum)
Årsverk til rehabilitering pr. 10 000 innbyggere (khelse + plo):
Forløp (periodesum)
Antall personer med videreutdanning i psykisk helsearbeid per 10 000 innbyggere (khelse og plo):
Forløp (periodesum)
Årsverk av kommunale fysioterapeuter pr. 10 000 innbyggere. Funksjon 232, 233, 241 og 253:
Forløp (periodesum)
Årsverk av private fysioterapeuter per avtalehjemmel:
Forløp (periodesum)
Gjennomsnittlig listelengde:
Forløp (periodesum)
Gjennomsnittlig listelengde korrigert for kommunale timer:
Forløp (periodesum)
Antall åpne fastlegelister:
Forløp (periodesum)
Reservekapasitet fastlege:
Forløp (periodesum)
Andel kvinnelige leger:
Forløp (periodesum)
Andel pasienter på liste uten lege:
Forløp (periodesum)
Fastlegekonsultasjoner per person i legens praksiskommune:
Forløp (periodesum)
Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune:
Forløp (periodesum)
Kalenderjustert
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten, konsern:
Nei
Netto driftsutgifter i prosent av samlede netto driftsutgifter, konsern:
Nei
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-5 år, konsern:
Nei
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år, konsern:
Nei
Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse pr. innbygger, konsern:
Nei
Netto driftsutg til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbygger, konsern:
Nei
Brutto investeringsutgifter pr. innbygger, konsern:
Nei
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten:
Nei
Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten:
Nei
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst:
Nei
Andel spedbarn som har fullført helseundersøkelse innen utg. av 8. leveuke:
Nei
Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 2-3 års alder:
Nei
Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 4 års alder:
Nei
Andel barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn:
Nei
Årsverk i alt pr. 10 000 innbyggere 0-5 år. Funksjon 232:
Nei
Årsverk av leger pr. 10 000 innbyggere 0-5 år. Funksjon 232:
Nei
Årsverk av fysioterapeuter pr. 10 000 innb. 0-5 år. Funksjon 232:
Nei
Årsverk av helsesøstre pr. 10 000 innbyggere 0-5 år. Funksjon 232:
Nei
Årsverk av jordmødre pr. 10 000 fødte. Funksjon 232:
Nei
Årsverk av leger pr. 10 000 innbyggere. Funksjon 120 og 233:
Nei
Årsverk av leger pr. 10 000 innbyggere. Funksjon 241:
Nei
Andel timer av kommunalt ansatte leger og turnuskandidater. Funksjon 241:
Nei
Årsverk av fysioterapeuter pr. 10 000 innbyggere. Funksjon 241:
Nei
Andel timer av fysioterapeuter med fast lønn og turnuskandidater. Funksjon 241:
Nei
Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem:
Nei
Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem:
Nei
Brutto driftsutgifter pr. innbygger. Funksjon 232, 233 og 241, konsern:
Nei
Herav: lønnsutgifter pr. innbygger. Funksjon 232, 233 og 241, konsern:
Nei
Brutto driftsutgifter per innbygger 0 - 5 år. Helsestasjons- og skolehelsetjeneste., konsern:
Nei
Årsverk av ergoterapeuter pr. 10 000 innbyggere (khelse+plo):
Nei
Årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000 innbyggere (khelse+plo):
Nei
Årsverk til rehabilitering pr. 10 000 innbyggere (khelse + plo):
Nei
Antall personer med videreutdanning i psykisk helsearbeid per 10 000 innbyggere (khelse og plo):
Nei
Årsverk av kommunale fysioterapeuter pr. 10 000 innbyggere. Funksjon 232, 233, 241 og 253:
Nei
Årsverk av private fysioterapeuter per avtalehjemmel:
Nei
Gjennomsnittlig listelengde:
Nei
Gjennomsnittlig listelengde korrigert for kommunale timer:
Nei
Antall åpne fastlegelister:
Nei
Reservekapasitet fastlege:
Nei
Andel kvinnelige leger:
Nei
Andel pasienter på liste uten lege:
Nei
Fastlegekonsultasjoner per person i legens praksiskommune:
Nei
Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune:
Nei
Sesongjustert
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten, konsern:
Nei
Netto driftsutgifter i prosent av samlede netto driftsutgifter, konsern:
Nei
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-5 år, konsern:
Nei
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år, konsern:
Nei
Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse pr. innbygger, konsern:
Nei
Netto driftsutg til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbygger, konsern:
Nei
Brutto investeringsutgifter pr. innbygger, konsern:
Nei
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten:
Nei
Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten:
Nei
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst:
Nei
Andel spedbarn som har fullført helseundersøkelse innen utg. av 8. leveuke:
Nei
Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 2-3 års alder:
Nei
Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 4 års alder:
Nei
Andel barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn:
Nei
Årsverk i alt pr. 10 000 innbyggere 0-5 år. Funksjon 232:
Nei
Årsverk av leger pr. 10 000 innbyggere 0-5 år. Funksjon 232:
Nei
Årsverk av fysioterapeuter pr. 10 000 innb. 0-5 år. Funksjon 232:
Nei
Årsverk av helsesøstre pr. 10 000 innbyggere 0-5 år. Funksjon 232:
Nei
Årsverk av jordmødre pr. 10 000 fødte. Funksjon 232:
Nei
Årsverk av leger pr. 10 000 innbyggere. Funksjon 120 og 233:
Nei
Årsverk av leger pr. 10 000 innbyggere. Funksjon 241:
Nei
Andel timer av kommunalt ansatte leger og turnuskandidater. Funksjon 241:
Nei
Årsverk av fysioterapeuter pr. 10 000 innbyggere. Funksjon 241:
Nei
Andel timer av fysioterapeuter med fast lønn og turnuskandidater. Funksjon 241:
Nei
Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem:
Nei
Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem:
Nei
Brutto driftsutgifter pr. innbygger. Funksjon 232, 233 og 241, konsern:
Nei
Herav: lønnsutgifter pr. innbygger. Funksjon 232, 233 og 241, konsern:
Nei
Brutto driftsutgifter per innbygger 0 - 5 år. Helsestasjons- og skolehelsetjeneste., konsern:
Nei
Årsverk av ergoterapeuter pr. 10 000 innbyggere (khelse+plo):
Nei
Årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000 innbyggere (khelse+plo):
Nei
Årsverk til rehabilitering pr. 10 000 innbyggere (khelse + plo):
Nei
Antall personer med videreutdanning i psykisk helsearbeid per 10 000 innbyggere (khelse og plo):
Nei
Årsverk av kommunale fysioterapeuter pr. 10 000 innbyggere. Funksjon 232, 233, 241 og 253:
Nei
Årsverk av private fysioterapeuter per avtalehjemmel:
Nei
Gjennomsnittlig listelengde:
Nei
Gjennomsnittlig listelengde korrigert for kommunale timer:
Nei
Antall åpne fastlegelister:
Nei
Reservekapasitet fastlege:
Nei
Andel kvinnelige leger:
Nei
Andel pasienter på liste uten lege:
Nei
Fastlegekonsultasjoner per person i legens praksiskommune:
Nei
Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune:
Nei
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Fra og med 2015-årgangen har all registerbasert personellstatistikk a-ordningen som datakilde. For mer informasjon om A-ordningen gå til: http://www.ssb.no/omssb/om-oss/nyheter-om-ssb/a-ordningen-en-datakilde-for-tre-etater For mer om forholdet mellom gammel og ny statistikk: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/naermere-om-forholdet-mellom-gammel-og-ny-statistikk Om det nye datagrunnlaget fra A-ordningen, se «Om statistikken» for den registerbaserte sysselsettingsstatistikken: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/regsys/aar/2016-05-27?fane=om
content
region
0105 Sarpsborg
1. januar 1992 ble kommunene 0102 Sarpsborg, 0114 Varteig, 0115 Skjeberg og 0130 Tune slått sammen til ny kommune 0105 Sarpsborg kommune.
0106 Fredrikstad
1. januar 1994 ble kommunene 0103 Fredrikstad, 0113 Borge, 0131 Rolvsøy, 0133 Kråkerøy og 0134 Onsøy slått sammen til ny kommune 0106 Fredrikstad.
0702 Holmestrand (-2017)
1. januar 2018 ble kommunene 0702 Holmestrand og 0714 Hof slått sammen til ny kommune 0715 Holmestrand.
0706 Sandefjord (-2016)
1. januar 2017 ble kommunene 0706 Sandefjord, 0719 Andebu og det meste av 0720 Stokke slått sammen til en ny kommune 0710 Sandefjord. Samtidig ble et areal på 3 km2, med ca. 2 200 personer overført fra Stokke til 0704 Tønsberg.
0709 Larvik (-2017)
1. januar 2018 ble kommunene 0709 Larvik og 0728 Lardal slått sammen til ny kommune 0712 Larvik.
0714 Hof (-2017)
1. januar 2018 ble kommunene 0702 Holmestrand og 0714 Hof slått sammen til ny kommune 0715 Holmestrand.
0719 Andebu (-2016)
1. januar 2017 ble kommunene 0706 Sandefjord, 0719 Andebu og det meste av 0720 Stokke slått sammen til en ny kommune 0710 Sandefjord. Samtidig ble et areal på 3 km2, med ca. 2 200 personer overført fra Stokke til 0704 Tønsberg.
0720 Stokke (-2016)
1. januar 2017 ble kommunene 0706 Sandefjord, 0719 Andebu og det meste av 0720 Stokke slått sammen til en ny kommune 0710 Sandefjord. Samtidig ble et areal på 3 km2, med ca. 2 200 personer overført fra Stokke til 0704 Tønsberg.
0722 Nøtterøy (-2017)
1. januar 2018 ble kommunene 0723 Tjøme og 0722 Nøtterøy slått sammen til ny kommune 0729 Færder.
0723 Tjøme (-2017)
1. januar 2018 ble kommunene 0723 Tjøme og 0722 Nøtterøy slått sammen til ny kommune 0729 Færder.
0728 Lardal (-2017)
1. januar 2018 ble kommunene 0709 Larvik og 0728 Lardal slått sammen til ny kommune 0712 Larvik.
0811 Siljan
Endret navn fra Slemdal i 1919.
1037 Kvinesdal
Endret navn fra Liknes i 1917.
1102 Sandnes
1. januar 2017 ble kommunegrensa mellom 1102 Sandnes og 1124 Sola endret.
1124 Sola
1. januar 2017 ble kommunegrensa mellom 1102 Sandnes og 1124 Sola endret.
1154 Vindafjord (1965-2005)
1. januar 2006 ble kommunene 1154 Vindafjord og 1159 Ølen slått sammen til en ny kommune 1160 Vindafjord.
1159 Ølen (2002-2005)
1. januar 2006 ble kommunene 1154 Vindafjord og 1159 Ølen slått sammen til en ny kommune 1160 Vindafjord.
1159 Ølen (2002-2005)
Kommunen 1214 Ølen ble den 1.januar 2002 overført til Rogaland fylke med kommunenummer 1159.
1160 Vindafjord
1. januar 2006 ble kommunene 1154 Vindafjord og 1159 Ølen slått sammen til en ny kommune 1160 Vindafjord.
1214 Ølen (-2001)
Kommunen 1214 Ølen ble den 1.januar 2002 overført til Rogaland fylke med kommunenummer 1159.
1503 Kristiansund (-2007)
1. januar 2008 ble kommunene 1503 Kristiansund og 1556 Frei slått sammen til ny kommune 1505 Kristiansund.
1505 Kristiansund
1. januar 2008 ble kommunene 1503 Kristiansund og 1556 Frei slått sammen til ny kommune 1505 Kristiansund.
1511 Vanylven
Ved grenseregulering 1. januar 2002 ble ca. 380 personer overført fra 1514 Sande kommune til 1511 Vanylven kommune.
1514 Sande (M. og R.)
Ved grenseregulering 1. januar 2002 ble ca. 380 personer overført fra 1514 Sande kommune til 1511 Vanylven kommune.
1556 Frei (-2007)
1. januar 2008 ble kommunene 1503 Kristiansund og 1556 Frei slått sammen til ny kommune 1505 Kristiansund.
1569 Aure (-2005)
1. januar 2006 ble kommunene 1569 Aure og 1572 Tustna slått sammen til ny kommune 1576 Aure.
1572 Tustna (-2005)
1. januar 2006 ble kommunene 1569 Aure og 1572 Tustna slått sammen til ny kommune 1576 Aure.
1576 Aure
1. januar 2006 ble kommunene 1569 Aure og 1572 Tustna slått sammen til ny kommune 1576 Aure.
1624 Rissa (-2017)
1. januar 2018 ble kommunene 1624 Rissa og 1718 Leksvik slått sammen til ny kommune 5054 Indre Fosen.
1718 Leksvik (-2017)
1. januar 2018 ble kommunene 1624 Rissa og 1718 Leksvik slått sammen til ny kommune 5054 Indre Fosen.
1723 Mosvik (-2011)
1. januar 2012 ble kommunene 1723 Mosvik og 1729 Indrøy slått sammen til en ny kommune 1756 Inderøy.
1729 Inderøy (-2011)
1. januar 2012 ble kommunene 1723 Mosvik og 1729 Indrøy slått sammen til en ny kommune 1756 Inderøy.
1756 Inderøy (-2017)
1. januar 2012 ble kommunene 1723 Mosvik og 1729 Indrøy slått sammen til en ny kommune 1756 Inderøy.
1804 Bodø
1. januar 2005 ble kommunene 1804 Bodø og 1842 Skjerstad slått sammen til en kommune 1804 Bodø.
1842 Skjerstad (-2004)
1. januar 2005 ble kommunene 1804 Bodø og 1842 Skjerstad slått sammen til en kommune 1804 Bodø.
1901 Harstad (-2012)
1. januar 2013 ble kommunene 1901 Harstad og 1915 Bjarkøy slått sammen til en ny kommune 1903 Harstad.
1903 Harstad - Hárstták
1. januar 2013 ble kommunene 1901 Harstad og 1915 Bjarkøy slått sammen til en ny kommune 1903 Harstad.
1915 Bjarkøy (-2012)
1. januar 2013 ble kommunene 1901 Harstad og 1915 Bjarkøy slått sammen til en ny kommune 1903 Harstad.
statistikkvariabel
Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten
2001-årgangen: For fysioterapeuter er 2000 data lagt inn for kommunene 0438 Alvdal og 0716 Våle
Årsverk av fysioterapeuter pr. 10 000 innb. 0-5 år. Funksjon 232
20001-årgangen: For fysioterapeuter er 2000 data lagt inn for kommunene 0438 Alvdal og 0716 Våle
Årsverk av fysioterapeuter pr. 10 000 innbyggere. Funksjon 241
For fysioterapeuter er 2000 data lagt inn for kommunene 0438 Alvdal og 0716 Våle
Andel timer av fysioterapeuter med fast lønn og turnuskandidater. Funksjon 241
For fysioterapeuter er 2000 data lagt inn for kommunene 0438 Alvdal og 0716 Våle
Gjennomsnittlig listelengde
Alle publiserte tall for 2012, som har Helsedirektoratets Fastlegeregister som datakilde, er for kommunene 1901 Harstad og 1915 Bjarkøy publisert samlet på kommune 1901 Harstad. F.o.m. 1.1.2013 ble kommunene 1901 Harstad og 1915 Bjarkøy slått sammen til 1903 Harstad.
Gjennomsnittlig listelengde korrigert for kommunale timer
Alle publiserte tall for 2012, som har Helsedirektoratets Fastlegeregister som datakilde, er for kommunene 1901 Harstad og 1915 Bjarkøy publisert samlet på kommune 1901 Harstad. F.o.m. 1.1.2013 ble kommunene 1901 Harstad og 1915 Bjarkøy slått sammen til 1903 Harstad.
Antall åpne fastlegelister
Alle publiserte tall for 2012, som har Helsedirektoratets Fastlegeregister som datakilde, er for kommunene 1901 Harstad og 1915 Bjarkøy publisert samlet på kommune 1901 Harstad. F.o.m. 1.1.2013 ble kommunene 1901 Harstad og 1915 Bjarkøy slått sammen til 1903 Harstad.
Reservekapasitet fastlege
Alle publiserte tall for 2012, som har Helsedirektoratets Fastlegeregister som datakilde, er for kommunene 1901 Harstad og 1915 Bjarkøy publisert samlet på kommune 1901 Harstad. F.o.m. 1.1.2013 ble kommunene 1901 Harstad og 1915 Bjarkøy slått sammen til 1903 Harstad.
Andel kvinnelige leger
Alle publiserte tall for 2012, som har Helsedirektoratets Fastlegeregister som datakilde, er for kommunene 1901 Harstad og 1915 Bjarkøy publisert samlet på kommune 1901 Harstad. F.o.m. 1.1.2013 ble kommunene 1901 Harstad og 1915 Bjarkøy slått sammen til 1903 Harstad.
Andel pasienter på liste uten lege
Alle publiserte tall for 2012, som har Helsedirektoratets Fastlegeregister som datakilde, er for kommunene 1901 Harstad og 1915 Bjarkøy publisert samlet på kommune 1901 Harstad. F.o.m. 1.1.2013 ble kommunene 1901 Harstad og 1915 Bjarkøy slått sammen til 1903 Harstad.

Brukerveiledning for statistikkbanken