Kommunehelsetenesta

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07793: E1. Konsern - Kommunehelse - nøkkeltall (K) (avslutta serie) 2000 - 2016

Trond Ekornrud, Statistisk sentralbyrå
+47 48 13 70 09
26.04.2018 08:00
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten, konsern:
Kroner
Netto driftsutgifter i prosent av samlede netto driftsutgifter, konsern:
Prosent
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-5 år, konsern:
Kroner
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år, konsern:
Kroner
Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse pr. innbygger, konsern:
Kroner
Netto driftsutg til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbygger, konsern:
Kroner
Brutto investeringsutgifter pr. innbygger, konsern:
Kroner
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten:
Avtalte årsverk
Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten:
Avtalte årsverk
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst:
Prosent
Andel hjemmebesøk utført av jordmor innen ett-to døgn etter barnets hjemkomst fra føde/barselavdeling:
?
Andel spedbarn som har fullført helseundersøkelse innen utg. av 8. leveuke:
Prosent
Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 2-3 års alder:
Prosent
Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 4 års alder:
Prosent
Andel barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn:
Prosent
Årsverk i alt pr. 10 000 innbyggere 0-5 år. Funksjon 232:
Avtalte årsverk
Årsverk av leger pr. 10 000 innbyggere 0-5 år. Funksjon 232:
Avtalte årsverk
Årsverk av fysioterapeuter pr. 10 000 innb. 0-5 år. Funksjon 232:
Avtalte årsverk
Årsverk av helsesøstre pr. 10 000 innbyggere 0-5 år. Funksjon 232:
Avtalte årsverk
Årsverk av jordmødre pr. 10 000 fødte. Funksjon 232:
Avtalte årsverk
Årsverk av leger pr. 10 000 innbyggere. Funksjon 120 og 233:
Avtalte årsverk
Årsverk av leger pr. 10 000 innbyggere. Funksjon 241:
Avtalte årsverk
Andel timer av kommunalt ansatte leger og turnuskandidater. Funksjon 241:
Prosent
Årsverk av fysioterapeuter pr. 10 000 innbyggere. Funksjon 241:
Avtalte årsverk
Andel timer av fysioterapeuter med fast lønn og turnuskandidater. Funksjon 241:
Prosent
Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem:
Timer
Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem:
Timer
Brutto driftsutgifter pr. innbygger. Funksjon 232, 233 og 241, konsern:
Kroner
Herav: lønnsutgifter pr. innbygger. Funksjon 232, 233 og 241, konsern:
Kroner
Brutto driftsutgifter per innbygger 0 - 5 år. Helsestasjons- og skolehelsetjeneste., konsern:
Kroner
Årsverk av ergoterapeuter pr. 10 000 innbyggere (khelse+plo):
Avtalte årsverk
Årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000 innbyggere (khelse+plo):
Avtalte årsverk
Årsverk til rehabilitering pr. 10 000 innbyggere (khelse + plo):
Avtalte årsverk
Antall personer med videreutdanning i psykisk helsearbeid per 10 000 innbyggere (khelse og plo):
Personer
Årsverk av kommunale fysioterapeuter pr. 10 000 innbyggere. Funksjon 232, 233, 241 og 253:
Avtalte årsverk
Årsverk av private fysioterapeuter per avtalehjemmel:
Årsverk
Gjennomsnittlig listelengde:
Personer
Gjennomsnittlig listelengde korrigert for kommunale timer:
Personer
Antall åpne fastlegelister:
Antall
Reservekapasitet fastlege:
Prosent
Andel kvinnelige leger:
Prosent
Andel pasienter på liste uten lege:
Prosent
Fastlegekonsultasjoner per person i legens praksiskommune:
?
Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune:
?
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter i prosent av samlede netto driftsutgifter, konsern:
1.1.
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-5 år, konsern:
1.1.
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse pr. innbygger, konsern:
1.1.
Netto driftsutg til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbygger, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter pr. innbygger, konsern:
1.1.
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten:
1.1.
Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten:
1.1.
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst:
1.1.
Andel hjemmebesøk utført av jordmor innen ett-to døgn etter barnets hjemkomst fra føde/barselavdeling:
1.1.
Andel spedbarn som har fullført helseundersøkelse innen utg. av 8. leveuke:
1.1.
Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 2-3 års alder:
1.1.
Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 4 års alder:
1.1.
Andel barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn:
1.1.
Årsverk i alt pr. 10 000 innbyggere 0-5 år. Funksjon 232:
1.1.
Årsverk av leger pr. 10 000 innbyggere 0-5 år. Funksjon 232:
1.1.
Årsverk av fysioterapeuter pr. 10 000 innb. 0-5 år. Funksjon 232:
1.1.
Årsverk av helsesøstre pr. 10 000 innbyggere 0-5 år. Funksjon 232:
1.1.
Årsverk av jordmødre pr. 10 000 fødte. Funksjon 232:
1.1.
Årsverk av leger pr. 10 000 innbyggere. Funksjon 120 og 233:
1.1.
Årsverk av leger pr. 10 000 innbyggere. Funksjon 241:
1.1.
Andel timer av kommunalt ansatte leger og turnuskandidater. Funksjon 241:
1.1.
Årsverk av fysioterapeuter pr. 10 000 innbyggere. Funksjon 241:
1.1.
Andel timer av fysioterapeuter med fast lønn og turnuskandidater. Funksjon 241:
1.1.
Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem:
1.1.
Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem:
1.1.
Brutto driftsutgifter pr. innbygger. Funksjon 232, 233 og 241, konsern:
1.1.
Herav: lønnsutgifter pr. innbygger. Funksjon 232, 233 og 241, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter per innbygger 0 - 5 år. Helsestasjons- og skolehelsetjeneste., konsern:
1.1.
Årsverk av ergoterapeuter pr. 10 000 innbyggere (khelse+plo):
1.1.
Årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000 innbyggere (khelse+plo):
1.1.
Årsverk til rehabilitering pr. 10 000 innbyggere (khelse + plo):
1.1.
Antall personer med videreutdanning i psykisk helsearbeid per 10 000 innbyggere (khelse og plo):
1.1.
Årsverk av kommunale fysioterapeuter pr. 10 000 innbyggere. Funksjon 232, 233, 241 og 253:
1.1.
Årsverk av private fysioterapeuter per avtalehjemmel:
1.1.
Gjennomsnittlig listelengde:
1.1.
Gjennomsnittlig listelengde korrigert for kommunale timer:
1.1.
Antall åpne fastlegelister:
1.1.
Reservekapasitet fastlege:
1.1.
Andel kvinnelige leger:
1.1.
Andel pasienter på liste uten lege:
1.1.
Fastlegekonsultasjoner per person i legens praksiskommune:
1.1.
Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten, konsern , Netto driftsutgifter i prosent av samlede netto driftsutgifter, konsern , Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-5 år, konsern ,

Valgt 1 av totalt 44

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2000 , 2001 , 2002 ,

Valgt 1 av totalt 17

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Definisjoner av variabler og verdier

Fra og med 2015-årgangen har all registerbasert personellstatistikk a-ordningen som datakilde. For mer informasjon om A-ordningen gå til: http://www.ssb.no/omssb/om-oss/nyheter-om-ssb/a-ordningen-en-datakilde-for-tre-etater For mer om forholdet mellom gammel og ny statistikk: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/naermere-om-forholdet-mellom-gammel-og-ny-statistikk Om det nye datagrunnlaget fra A-ordningen, se «Om statistikken» for den registerbaserte sysselsettingsstatistikken: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/regsys/aar/2016-05-27?fane=om
content
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.