Samferdsel i kommuner og fylkeskommuner

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07792: L1. Konsern - Samferdsel - nøkkeltall (F) (avslutta serie) 2000 - 2016

Christina Lyle, Statistisk sentralbyrå
+47 464 83 444
Geir Martin Pilskog, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 383
15.03.2018 08:00
Nto. dr.utg. i kr pr. innb., samferdsel i alt, konsern:
Kroner
Andel netto driftsutgifter for kollektivtransport (buss, båtruter, t-bane og trikk/bybane) i kr per innbygger:
Kroner
Andel netto driftsutgifter for kollektivtransport (buss, båtruter, t-bane, trikk/bybane) i kr per reise:
Kroner
Utgifter til vedlikehold av netto driftsutgifter til fylkesveier, konsern:
Prosent
Andel nto. dr.utg. for samferdsel i alt av samlede nto. dr.utg, konsern:
Prosent
Bto. inv.utg. i kr pr. innb., samferdsel i alt, konsern:
Kroner
Andel skyssberettigede elever i grunn- og videreg. skole av alle elever:
Prosent
Andel skolereiser i grunn- og videreg. skole av alle reiser:
Prosent
Brutto driftsutgifter til samferdsel i kr per innbygger:
Kroner
Nto. dr.utg. i kr pr. innb., fylkesveier, konsern:
Kroner
Netto driftsutgifter til fylkesvei i kr per kilometer:
Kroner
Andel nto. dr.utg. for fylkesveier av nto. dr.utg. samf. ialt, konsern:
Prosent
Bto. inv.utg.i kr pr. innb., fylkesveier, konsern:
Kroner
Bompengeinnt. i invest. i prosent av brutto investeringsutg. for fylkesvei, konsern:
Prosent
Andel kilometer fylkesveg med dårlig eller svært dårlig dekketilstand:
Prosent
Bto. dr.utg. i kr pr. km. fylkesvei, konsern:
Kroner
Nto, dr,utg, i kr pr. innb., buss, konsern:
Kroner
Nto. dr.utg. per reise, buss, konsern:
Kroner
Reiser pr. 1 000 innb., buss:
Antall
Andel skolereiser av alle reiser, buss:
Prosent
Rutekilometer pr. 1000 innb., buss:
Kilometer
Setekm per innb., buss:
Setekm
Kapasitetsutnytting målt som passasjerkm/setekm, buss:
Prosent
Nto. dr.utg. i kr pr. innb., fylkesveiferger, konsern:
Kroner
Nto. dr.utg. per reise, fylkesveiferger, konsern:
Kroner
Reiser pr. 1 000 innb., fylkesveiferger:
Antall
Andel skolereiser av alle reiser, fylkesveiferger:
Prosent
Utseilt distanse i km pr. 1 000 innb., fylkesveiferger:
Kilometer
Andel fylkesveifergesamband hvor antall kjøretøy som kom med ønsket avgang var 98 prosent eller høyere:
Prosent
Nto .dr.utg. i kr pr. innb., båtruter, konsern:
Kroner
Nto. dr.utg. per reise, båtruter, konsern:
Kroner
Reiser pr. 1000 innb., båtruter:
Antall
Andel skolereiser av alle reiser, båtruter:
Prosent
Utseilt distanse i km pr. 1 000 innb., båtruter:
Kilometer
Kapasitetsutnytting målt som passasjerkm/setekm, båtruter:
Prosent
Nto. dr.utg. i kr pr. innb., transport for funksjonshemmede, konsern:
Kroner
Reiser pr. 1000 innb., transport for funksjonshemmede:
Antall
Transportordningen for funksjonshemmede. Antall brukere pr. 1000 innb:
Antall
Nto. dr.utg. i kr pr. innbygger, sporveier og forstadsbaner, konsern:
Kroner
Nto. dr.utg. per reise, sporveier og forstadsbaner, konsern:
Kroner
Reiser pr. 1000 innb., T-bane og trikk/bybane:
Antall
Andel skolereiser av alle reiser, T-bane og trikk/bybane:
Prosent
Rutekilometer pr. 1 000 innb., T-bane og trikk/bybane:
Kilometer
Kapasitetsutnytting målt som passasjerkm/setekm, T-bane og trikk/bybane:
Prosent
Reiselengde i km, buss. Gjennomsnitt:
Kilometer
Reiselengde i km, fylkesveiferger. Gjennomsnitt:
Kilometer
Reiselengde i km, båtruter. Gjennomsnitt:
Kilometer
Reiselengde i km, T-bane og trikk/bybane. Gjennomsnitt:
Kilometer
Andel av fylkesveinettet som har støyskjermer/voller:
Prosent
Andel bruer på fylkesvei med tillatt aksellast under 10 tonn:
Prosent
Andel bruer på fylkesvei med høydebegrensning under 4 meter. Prosent:
Prosent
Andel tunneler på fylkesvei med høydebegrensning under 4 meter. Prosent:
Prosent
Nto. dr.utg. i kr pr. innb., samferdsel i alt, konsern:
1.1.
Andel netto driftsutgifter for kollektivtransport (buss, båtruter, t-bane og trikk/bybane) i kr per innbygger:
1.1.
Andel netto driftsutgifter for kollektivtransport (buss, båtruter, t-bane, trikk/bybane) i kr per reise:
1.1.
Utgifter til vedlikehold av netto driftsutgifter til fylkesveier, konsern:
1.1.
Andel nto. dr.utg. for samferdsel i alt av samlede nto. dr.utg, konsern:
1.1.
Bto. inv.utg. i kr pr. innb., samferdsel i alt, konsern:
1.1.
Andel skyssberettigede elever i grunn- og videreg. skole av alle elever:
1.1.
Andel skolereiser i grunn- og videreg. skole av alle reiser:
1.1.
Brutto driftsutgifter til samferdsel i kr per innbygger:
1.1.
Nto. dr.utg. i kr pr. innb., fylkesveier, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter til fylkesvei i kr per kilometer:
1.1.
Andel nto. dr.utg. for fylkesveier av nto. dr.utg. samf. ialt, konsern:
1.1.
Bto. inv.utg.i kr pr. innb., fylkesveier, konsern:
1.1.
Bompengeinnt. i invest. i prosent av brutto investeringsutg. for fylkesvei, konsern:
1.1.
Andel kilometer fylkesveg med dårlig eller svært dårlig dekketilstand:
1.1.
Bto. dr.utg. i kr pr. km. fylkesvei, konsern:
1.1.
Nto, dr,utg, i kr pr. innb., buss, konsern:
1.1.
Nto. dr.utg. per reise, buss, konsern:
1.1.
Reiser pr. 1 000 innb., buss:
1.1.
Andel skolereiser av alle reiser, buss:
1.1.
Rutekilometer pr. 1000 innb., buss:
1.1.
Setekm per innb., buss:
1.1.
Kapasitetsutnytting målt som passasjerkm/setekm, buss:
1.1.
Nto. dr.utg. i kr pr. innb., fylkesveiferger, konsern:
1.1.
Nto. dr.utg. per reise, fylkesveiferger, konsern:
1.1.
Reiser pr. 1 000 innb., fylkesveiferger:
1.1.
Andel skolereiser av alle reiser, fylkesveiferger:
1.1.
Utseilt distanse i km pr. 1 000 innb., fylkesveiferger:
1.1.
Andel fylkesveifergesamband hvor antall kjøretøy som kom med ønsket avgang var 98 prosent eller høyere:
1.1.
Nto .dr.utg. i kr pr. innb., båtruter, konsern:
1.1.
Nto. dr.utg. per reise, båtruter, konsern:
1.1.
Reiser pr. 1000 innb., båtruter:
1.1.
Andel skolereiser av alle reiser, båtruter:
1.1.
Utseilt distanse i km pr. 1 000 innb., båtruter:
1.1.
Kapasitetsutnytting målt som passasjerkm/setekm, båtruter:
1.1.
Nto. dr.utg. i kr pr. innb., transport for funksjonshemmede, konsern:
1.1.
Reiser pr. 1000 innb., transport for funksjonshemmede:
1.1.
Transportordningen for funksjonshemmede. Antall brukere pr. 1000 innb:
1.1.
Nto. dr.utg. i kr pr. innbygger, sporveier og forstadsbaner, konsern:
1.1.
Nto. dr.utg. per reise, sporveier og forstadsbaner, konsern:
1.1.
Reiser pr. 1000 innb., T-bane og trikk/bybane:
1.1.
Andel skolereiser av alle reiser, T-bane og trikk/bybane:
1.1.
Rutekilometer pr. 1 000 innb., T-bane og trikk/bybane:
1.1.
Kapasitetsutnytting målt som passasjerkm/setekm, T-bane og trikk/bybane:
1.1.
Reiselengde i km, buss. Gjennomsnitt:
1.1.
Reiselengde i km, fylkesveiferger. Gjennomsnitt:
1.1.
Reiselengde i km, båtruter. Gjennomsnitt:
1.1.
Reiselengde i km, T-bane og trikk/bybane. Gjennomsnitt:
1.1.
Andel av fylkesveinettet som har støyskjermer/voller:
1.1.
Andel bruer på fylkesvei med tillatt aksellast under 10 tonn:
1.1.
Andel bruer på fylkesvei med høydebegrensning under 4 meter. Prosent:
1.1.
Andel tunneler på fylkesvei med høydebegrensning under 4 meter. Prosent:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Nto. dr.utg. i kr pr. innb., samferdsel i alt, konsern , Andel netto driftsutgifter for kollektivtransport (buss, båtruter, t-bane og trikk/bybane) i kr per innbygger , Andel netto driftsutgifter for kollektivtransport (buss, båtruter, t-bane, trikk/bybane) i kr per reise ,

Valgt 1 av totalt 52

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2000 , 2001 , 2002 ,

Valgt 1 av totalt 17

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAFK Landet , EAFKUO Landet uten Oslo , 0100 Østfold fylkeskommune ,

Valgt 0 av totalt 27

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000