Til toppen
07789: O1. Konsern - Kommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft - grunnlagsdata (K) (avslutta serie) 2000 - 2016
Sist endret
24.03.2018
Kontakt
Anne Brit Thorud, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 659
ath@ssb.no

Måleenhet
MVA-refusjon drift, tilrettelegging og bistand for næringslivet, konsern:
?
MVA-refusjon investering, tilrettelegging og bistand for næringslivet, konsern:
?
Netto driftsutgifter til tilrettelegging og bistand for næringslivet, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til kommunal næringsvirksomhet, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter i alt, konsern:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter til tilrettelegging og bistand for næringslivet, konsern:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter til kommunal næringsvirksomhet, konsern:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling, konsern:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter til konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg, konsern:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter i alt, konsern:
1000 Kroner
Folkemengde i alt:
Personer
Referansetid
MVA-refusjon drift, tilrettelegging og bistand for næringslivet, konsern:
1.1.
MVA-refusjon investering, tilrettelegging og bistand for næringslivet, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter til tilrettelegging og bistand for næringslivet, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter til kommunal næringsvirksomhet, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter til konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter i alt, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til tilrettelegging og bistand for næringslivet, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til kommunal næringsvirksomhet, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter i alt, konsern:
1.1.
Folkemengde i alt:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 13 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 17 Valgte 1

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken