Til toppen

07770: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i helseforetakene, etter kjønn og yrkesgruppe (avslutta serie) 2008 - 2015

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

yrke

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Yrker i alt , Lederyrker , - adm dir ,

Valgt 0 av totalt 23

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Månedslønn omfatter avtalt lønn på tellingstidspunktet og et månedlig gjennomsnitt av uregelmessige tillegg for siste ni måneder og av bonuser for siste tolv måneder, ikke medregnet overtidsgodtgjørelse.Tallene for leger i 2005 er korrigert og er ikke direkte sammenligbare med 2004 og tidligere årganger. Standard for yrkesklassifisering.

Brukerveiledning for statistikkbanken