Inntekter, personlig næringsdrivende

Til toppen

07764: Resultatregnskap for personlig næringsdrivende i enkeltpersonforetak, etter næring (SN2007) (avslutta serie) 2008 - 2011

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Driftsinntekter (kr) , Salgsinntekter (kr) , Leieinntekter (kr) ,

Valgt 1 av totalt 13

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. A1 Primærnæring, i alt , B-U1 Annen næring, i alt , 10-33 Industri ,

Valgt 0 av totalt 31

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

næring

43.220 VVS-arbeid

43.220 VVS-arbeid er fra 01.01.2013 splitta i 2 undergrupper:

43.221 Rørlegger- og ventilasjonsarbeid

43.222 Kuldeanlegg- og varmepumpearbeid