Til toppen
07760: Nye saker i familievernet, ventetid, avsluttede saker i famlievernet og varighet (F) 2008 - 2018
Sist endret
16.12.2019
Kontakt
Vibeke Sky, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 405
vis@ssb.no

Måleenhet
Totalt antall nye saker:
nye saker
Tid fra henvendelse til time under 2 uker:
nye saker
Tid fra henvendelse til time under 2 - 4 uker:
nye saker
Tid fra henvendelse til time, mellom 1 og 2 måneder:
nye saker
Tid fra henvedelse til time, mellom 2 og 4 måneder:
nye saker
Tid fra henvedelse til time, mellom 4 og 6 måneder (dager):
nye saker
Tid fra henvedelse til time, mer enn 6 måneder:
nye saker
Tid fra henvedelse til time uoppgitt:
nye saker
Gjennomsnittlig ventetid per sak (dager):
dager
Totalt antall avsluttede saker:
avsluttede saker
Varighet under 2 måneder:
avsluttede saker
Varighet 2 - 5 måneder:
avsluttede saker
Varighet 6 - 11 månede:
avsluttede saker
Varighet 12- 17 måneder:
avsluttede saker
Varighet 18 måneder eller mer:
avsluttede saker
Uoppgitt varighet:
avsluttede saker
Gjennomsnittlig varighet per sak:
dager
Totalt antall saker:
saker
Saker avsluttet etter avtale med klient:
saker
Saker avsluttet på grunn av klienten uteblitt fra behandling:
saker
Saker ikke avsluttet i statistikkåret:
saker
Referansetid
Totalt antall nye saker:
31.12.
Tid fra henvendelse til time under 2 uker:
31.12.
Tid fra henvendelse til time under 2 - 4 uker:
31.12.
Tid fra henvendelse til time, mellom 1 og 2 måneder:
31.12.
Tid fra henvedelse til time, mellom 2 og 4 måneder:
31.12.
Tid fra henvedelse til time, mellom 4 og 6 måneder (dager):
31.12.
Tid fra henvedelse til time, mer enn 6 måneder:
31.12.
Tid fra henvedelse til time uoppgitt:
31.12.
Gjennomsnittlig ventetid per sak (dager):
31.12.
Totalt antall avsluttede saker:
31.12.
Varighet under 2 måneder:
31.12.
Varighet 2 - 5 måneder:
31.12.
Varighet 6 - 11 månede:
31.12.
Varighet 12- 17 måneder:
31.12.
Varighet 18 måneder eller mer:
31.12.
Uoppgitt varighet:
31.12.
Gjennomsnittlig varighet per sak:
31.12.
Totalt antall saker:
31.12.
Saker avsluttet etter avtale med klient:
31.12.
Saker avsluttet på grunn av klienten uteblitt fra behandling:
31.12.
Saker ikke avsluttet i statistikkåret:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 21 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 11 Valgte 1

region

Totalt 1 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

111: «Familievernkontoret i Stavanger», og 113: «Familievernkontoret for Egersund » er i 2012 slått sammen til 111 «Familievernkontoret i Sør-Rogaland»
141: «Familiekontoret i Førde» og 143 « Familiekontoret i Sogndal» er i 2012 slått sammen til 141: «Familiekontora for Sunnfjord og Sogn»
region
Familievernkontoret Sarpsborg
Familievernkontoret Sarpsborg, Familievernkontoret Fredrikstad og Familievernkontoret i Halden er slått sammen til Familievernkontoret Østfold Sør
Familievernkontoret Moss
Familievernkontoret Moss og Familiekontoret Askim er slått sammen til Familievernkontoret Moss Askim.
Familievernkontoret Askim
Familievernkontoret Moss og Familiekontoret Askim er slått sammen til Familievernkontoret Moss Askim.
Familievernkontoret Fredrikstad
Familievernkontoret Sarpsborg, Familievernkontoret Fredrikstad og Familievernkontoret i Halden er slått sammen til Familievernkontoret Østfold Sør
Familievernkontoret i Halden
Familievernkontoret Sarpsborg, Familievernkontoret Fredrikstad og Familievernkontoret i Halden er slått sammen til Familievernkontoret Østfold Sør
Familievernkontoret Moss Askim
Familievernkontoret Moss og Familiekontoret Askim er slått sammen til Familievernkontoret Moss Askim.
Kirkens familievernkontor Asker og Bærum
Kirkens familievernkontor Asker og Bærum, Kirkens familievernkontor Uranienborg og Familievernkontoret Oslo Sør er slått sammen til Familievernkontoret Christiania torv.
Aker familiekontor
Aker familiekontor og Østensjø familievernkontor er slått sammen til Enerhaugen familievernkontor.
Sentrum familievernkontor
Sentrum familievernkontor og Munchs gate familiekontor er slått sammen til Homansbyen Familievernkontor.
Østensjø familiekontor
Aker familiekontor og Østensjø familievernkontor er slått sammen til Enerhaugen familievernkontor.
Munchs gate familiekontor
Sentrum familievernkontor og Munchs gate familiekontor er slått sammen til Homansbyen Familievernkontor.
Kirkens familievernkontor Uranienborg
Kirkens familievernkontor Asker og Bærum, Kirkens familievernkontor Uranienborg og Familievernkontoret Oslo Sør er slått sammen til Familievernkontoret Christiania torv.
Familievernkontoret Oslo Sør
Kirkens familievernkontor Asker og Bærum, Kirkens familievernkontor Uranienborg og Familievernkontoret Oslo Sør er slått sammen til Familievernkontoret Christiania torv.
Homansbyen Familievernkontor
Sentrum familievernkontor og Munchs gate familiekontor er slått sammen til Homansbyen Familievernkontor.
Enerhaugen familievernkontor
Aker familiekontor og Østensjø familievernkontor er slått sammen til Enerhaugen familievernkontor.
Familievernkontoret Christiania torv
Kirkens familievernkontor Asker og Bærum, Kirkens familievernkontor Uranienborg og Familievernkontoret Oslo Sør er slått sammen til Familievernkontoret Christiania torv.
Familievernkontoret Gjøvik
Familievernkontoret Gjøvik og Familievernkontoret for Valdres er slått sammen til Familievernkontoret Gjøvik Fagernes.
Familievernkontoret Gjøvik Fagernes
Familievernkontoret Gjøvik og Familievernkontoret for Valdres er slått sammen til Familievernkontoret Gjøvik Fagernes.
Familievernkontoret for Valdres
Familievernkontoret Gjøvik og Familievernkontoret for Valdres er slått sammen til Familievernkontoret Gjøvik Fagernes.
Familievernkontorene Drammen - Kongsberg
Familievernkontoret Drammen og Familievernkontoret Kongsberg er slått sammen til Familievernkontorene Drammen - Kongsberg.
Familievernkontoret Drammen
Familievernkontoret Drammen og Familievernkontoret Kongsberg er slått sammen til Familievernkontorene Drammen - Kongsberg.
Familievernkontoret Kongsberg
Familievernkontoret Drammen og Familievernkontoret Kongsberg er slått sammen til Familievernkontorene Drammen - Kongsberg.

Brukerveiledning for statistikkbanken