Til toppen

07735: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i post- og distribusjonsvirksomhet, etter yrkesgruppe (avslutta serie) 2008 - 2015

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
yrke
Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8


Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Standard for yrkesklassifisering.

Brukerveiledning for statistikkbanken