Til toppen
07721: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i privat undervisning, etter kjønn og aldersgruppe (avslutta serie) 2008 - 2015
Sist endret
03.03.2016
Kontakt
Harald Lunde, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 313
hlu@ssb.no

Måleenhet
Ansatte med i undersøkelsen:
personer
Månedslønn (kr):
kr
Avtalt månedslønn (kr):
kr
Uregelmessige tillegg (kr):
kr
Bonus (kr):
kr
Overtidsgodtgjørelse (kr):
kr
Referansetid
Ansatte med i undersøkelsen:
01.10
Månedslønn (kr):
01.10
Avtalt månedslønn (kr):
01.10
Uregelmessige tillegg (kr):
01.10
Bonus (kr):
01.10
Overtidsgodtgjørelse (kr):
01.10
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
kjønn
alder
Må velges *

Totalt 6 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 8 Valgte 1


Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
alder

Totalt 10 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Eldre tall finnes under Lønn for ansatte i privat undervisning

Brukerveiledning for statistikkbanken