Til toppen

07712: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i samferdsel, etter kjønn og aldersgruppe (avslutta serie) 2008 - 2015

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

alder

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alder i alt , 0-24 år , 25-29 år ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Månedsfortjeneste omfatter utbetalt avtalt lønn, uregelmessige tillegg, bonus, ikke medregnet overtidsgodtgjørelse.

Brukerveiledning for statistikkbanken