Til toppen
07689: Saker i familievernet, etter timer brukt til direkte klientrettet arbeid (F) 2008 - 2018
Sist endret
16.12.2019
Kontakt
Vibeke Sky, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 405
vis@ssb.no

Måleenhet
Totalt antall timer brukt på behandlingssamtaler siden opprettelsen (timer):
timer
Totalt antall timer brukt på behandlingssamtaler i løpet av året (timer):
timer
Antall saker hvor det er benyttet 1 - 2 timer:
saker
Antall saker hvor det er benyttet 3 - 5 timer:
saker
Antall saker hvor det er benyttet 6 - 9 timer:
saker
Antall saker hvor det er benyttet 10 - 19 timer:
saker
Antall saker hvor det er benyttet 20 timer eller mer:
saker
Antall saker hvor antall timer benyttet er uoppgitt:
saker
Gjennomsnittlig antall behandlingstimer brukt per sak i familievernet siden opprettelsen:
timer
Gjennomsnittlig antall behandlingstimer brukt per sak i familievernet i løpet av året:
timer
Referansetid
Totalt antall timer brukt på behandlingssamtaler siden opprettelsen (timer):
31.12.
Totalt antall timer brukt på behandlingssamtaler i løpet av året (timer):
31.12.
Antall saker hvor det er benyttet 1 - 2 timer:
31.12.
Antall saker hvor det er benyttet 3 - 5 timer:
31.12.
Antall saker hvor det er benyttet 6 - 9 timer:
31.12.
Antall saker hvor det er benyttet 10 - 19 timer:
31.12.
Antall saker hvor det er benyttet 20 timer eller mer:
31.12.
Antall saker hvor antall timer benyttet er uoppgitt:
31.12.
Gjennomsnittlig antall behandlingstimer brukt per sak i familievernet siden opprettelsen:
31.12.
Gjennomsnittlig antall behandlingstimer brukt per sak i familievernet i løpet av året:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 10 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 11 Valgte 1

region
Må velges *

Totalt 78 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

111: «Familievernkontoret i Stavanger», og 113: «Familievernkontoret for Egersund » er i 2012 slått sammen til 111 «Familievernkontoret i Sør-Rogaland»
141: «Familiekontoret i Førde» og 143 « Familiekontoret i Sogndal» er i 2012 slått sammen til 141: «Familiekontora for Sunnfjord og Sogn»
region
Familievernkontoret Sarpsborg
Familievernkontoret Sarpsborg, Familievernkontoret Fredrikstad og Familievernkontoret i Halden er slått sammen til Familievernkontoret Østfold Sør
Familievernkontoret Moss
Familievernkontoret Moss og Familiekontoret Askim er slått sammen til Familievernkontoret Moss Askim.
Familievernkontoret Askim
Familievernkontoret Moss og Familiekontoret Askim er slått sammen til Familievernkontoret Moss Askim.
Familievernkontoret Fredrikstad
Familievernkontoret Sarpsborg, Familievernkontoret Fredrikstad og Familievernkontoret i Halden er slått sammen til Familievernkontoret Østfold Sør
Familievernkontoret i Halden
Familievernkontoret Sarpsborg, Familievernkontoret Fredrikstad og Familievernkontoret i Halden er slått sammen til Familievernkontoret Østfold Sør
Familievernkontoret Moss Askim
Familievernkontoret Moss og Familiekontoret Askim er slått sammen til Familievernkontoret Moss Askim.
Kirkens familievernkontor Asker og Bærum
Kirkens familievernkontor Asker og Bærum, Kirkens familievernkontor Uranienborg og Familievernkontoret Oslo Sør er slått sammen til Familievernkontoret Christiania torv.
Aker familiekontor
Aker familiekontor og Østensjø familievernkontor er slått sammen til Enerhaugen familievernkontor.
Sentrum familievernkontor
Sentrum familievernkontor og Munchs gate familiekontor er slått sammen til Homansbyen Familievernkontor.
Østensjø familiekontor
Aker familiekontor og Østensjø familievernkontor er slått sammen til Enerhaugen familievernkontor.
Munchs gate familiekontor
Sentrum familievernkontor og Munchs gate familiekontor er slått sammen til Homansbyen Familievernkontor.
Kirkens familievernkontor Uranienborg
Kirkens familievernkontor Asker og Bærum, Kirkens familievernkontor Uranienborg og Familievernkontoret Oslo Sør er slått sammen til Familievernkontoret Christiania torv.
Familievernkontoret Oslo Sør
Kirkens familievernkontor Asker og Bærum, Kirkens familievernkontor Uranienborg og Familievernkontoret Oslo Sør er slått sammen til Familievernkontoret Christiania torv.
Homansbyen Familievernkontor
Sentrum familievernkontor og Munchs gate familiekontor er slått sammen til Homansbyen Familievernkontor.
Enerhaugen familievernkontor
Aker familiekontor og Østensjø familievernkontor er slått sammen til Enerhaugen familievernkontor.
Familievernkontoret Christiania torv
Kirkens familievernkontor Asker og Bærum, Kirkens familievernkontor Uranienborg og Familievernkontoret Oslo Sør er slått sammen til Familievernkontoret Christiania torv.
Familievernkontoret Gjøvik
Familievernkontoret Gjøvik og Familievernkontoret for Valdres er slått sammen til Familievernkontoret Gjøvik Fagernes.
Familievernkontoret Gjøvik Fagernes
Familievernkontoret Gjøvik og Familievernkontoret for Valdres er slått sammen til Familievernkontoret Gjøvik Fagernes.
Familievernkontoret for Valdres
Familievernkontoret Gjøvik og Familievernkontoret for Valdres er slått sammen til Familievernkontoret Gjøvik Fagernes.
Familievernkontorene Drammen - Kongsberg
Familievernkontoret Drammen og Familievernkontoret Kongsberg er slått sammen til Familievernkontorene Drammen - Kongsberg.
Familievernkontoret Drammen
Familievernkontoret Drammen og Familievernkontoret Kongsberg er slått sammen til Familievernkontorene Drammen - Kongsberg.
Familievernkontoret Kongsberg
Familievernkontoret Drammen og Familievernkontoret Kongsberg er slått sammen til Familievernkontorene Drammen - Kongsberg.

Brukerveiledning for statistikkbanken