Akvakultur (avsluttet i Statistisk sentralbyrå)

Til toppen

07633: Akvakultur. Oppdrett av laks og regnbueørret. Personer i arbeid og timeverk, etter produksjonstype (F) (avslutta serie) 1998 - 2019

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1998 , 1999 , 2000 ,

Valgt 1 av totalt 22

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 11 Rogaland , 12 Hordaland (-2019) , 14 Sogn og Fjordane (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 11

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Rettet 9. juni 2018. Kilde: Fiskeridirektoratet

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.