Lønn

Til toppen

07631: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i undervisning, etter stilling (avslutta serie) 2008 - 2009

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0A Yrker i alt , 1062_1311 Direktør , 1475 Instituttleder ,

Valgt 0 av totalt 63

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Alle lønnsvariabler er runda av til nærmaste hundre kroner. Standard for yrkesgruppering.