Til toppen

07626: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i staten, etter kjønn og aldersgruppe (avslutta serie) 2008 - 2009

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

alder

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alder i alt , 0-24 år , 25-29 år ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Statlige sykehus er ikke inkludert i statistikken.
Månedslønn omfatter regulativlønn, faste og variable tillegg, ikke medregnet overtidsgodtgjørelse.

Brukerveiledning for statistikkbanken