Til toppen

07592: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i olje- og gassutvinning og bergverksdrift, etter næring (SN2007) og yrkesgruppe (avslutta serie) 2008 - 2015

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
næring (SN2007)
yrke
Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0A Yrker i alt , 1 Lederyrker , 1210 Administrerende direktører ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

år
2015
Grunnet overgang til bruk av opplysninger fra A-meldingen i 2015, er det i enkelte næringer ikke mulig å presentere yrkesfordelt lønnsstatistikk.

Brukerveiledning for statistikkbanken