Prisindeks for nye boliger

Til toppen
07562: Prisindeks for nye eneboliger (2015=100) (avslutta serie) 1989K1 - 2016K2
Sist endret
20.09.2016
Kontakt
Inger Jorun Monsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 40811404
ijm@ssb.no

Mona Takle, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 412
mta@ssb.no

Måleenhet
Prisindeks:
prisindeks
Prosentvis endring av indeks fra samme kvartal året før:
prosent
Basisperiode
Prisindeks:
2000=100
Prosentvis endring av indeks fra samme kvartal året før:
2000=100
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
kvartal
Må velges *
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

kvartal
Må velges *

Totalt 110 Valgte 1

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

kvartal
2010K1
Tallene er revidert 20.09.2010.

Brukerveiledning for statistikkbanken