Utslipp og rensing av kommunalt avløp

07517: Utslipp av organisk materiale fra kommunale avløpsanlegg 50 pe eller mer (F) 2008 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region

Totalt 22 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
19.12.2019
Kontakt
Gisle Berge, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 308
gib@ssb.no

Måleenhet
Målt ved biokjemisk oksygenforbruk (BOF5) (tonn):
tonn
Målt ved kjemisk oksygenforbruk (KOF) (tonn):
tonn
Referansetid
Målt ved biokjemisk oksygenforbruk (BOF5) (tonn):
01.01-31.12
Målt ved kjemisk oksygenforbruk (KOF) (tonn):
01.01-31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken