Lønn

Til toppen

07512: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i omsetning og drift av fast eiendom, etter næring (SN2007) og yrkesgruppe (avslutta serie) 2008 - 2015

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Må velges

Valgt 0 av totalt 3

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Yrker i alt , Lederyrker , Akademiske yrker ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Eldre tall finnes under Lønn. Avslutta tidsserier