Til toppen

07469: Tilsette i finanstenester. Gjennomsnittleg månadslønn per heiltidsekvivalent per 1. september (avslutta serie) 2008 - 2015

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8

kjønn


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

avtalt arbeidstid


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Alle lønnsvariablar er runda av til nærmaste hundre kroner. Standard for næringsgruppering.

Brukerveiledning for statistikkbanken