07469: Tilsette i finanstenester. Gjennomsnittleg månadslønn per heiltidsekvivalent per 1. september (avslutta serie) 2008 - 2015
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

avtalt arbeidstid

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
03.03.2016
Kontakt
Tove Helene Løvbak, Statistisk sentralbyrå
+47 400 20 894
tol@ssb.no

Harald Lunde, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 313
hlu@ssb.no

Måleenhet
Tilsette med i undersøkinga:
personer
Månadslønn (kr):
kr
Avtalt månadslønn (kr):
kr
Uregelmessige tillegg (kr):
kr
Bonus (kr):
kr
Overtidsgodtgjering (kr):
kr
Referansetid
Tilsette med i undersøkinga:
01.09.
Månadslønn (kr):
01.09.
Avtalt månadslønn (kr):
01.09.
Uregelmessige tillegg (kr):
01.09.
Bonus (kr):
01.09.
Overtidsgodtgjering (kr):
01.09.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Alle lønnsvariablar er runda av til nærmaste hundre kroner. Standard for næringsgruppering.
Eldre tall finnes under Lønn for tilsette i finanstenester

Brukerveiledning for statistikkbanken