07467: Gjennomsnittleg månadslønn for heiltidstilsette i finanstenester, etter næring (SN2007) og yrkesgruppe (avslutta serie) 2008 - 2015
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

næring (SN2007)

Totalt 3 Valgte

Søk

yrke

Totalt 7 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
03.03.2016
Kontakt
Tove Helene Løvbak, Statistisk sentralbyrå
+47 400 20 894
tol@ssb.no

Harald Lunde, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 313
hlu@ssb.no

Måleenhet
Tilsette med i undersøkinga:
personar
Månadslønn i alt (kr):
kr
Avtalt månadslønn:
kr
Uregelmessige tillegg:
kr
Bonus:
kr
Overtidsgodtgjering:
kr
Referansetid
Tilsette med i undersøkinga:
01.09
Månadslønn i alt (kr):
01.09
Avtalt månadslønn:
01.09
Uregelmessige tillegg:
01.09
Bonus:
01.09
Overtidsgodtgjering:
01.09
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Månadslønn omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus, ikkje inkludert overtidsgodtgjering. Alle lønnsvariablar er runda av til nærmaste hundre kroner. Standard for næringsgruppering. Standard for yrkesgruppering.
Eldre tall finnes under Lønn for tilsette i finanstenester

Brukerveiledning for statistikkbanken