07466: Gjennomsnittleg månadslønn for heiltidstilsette i finanstenester, etter kjønn og yrkesgruppe (avslutta serie) 2008 - 2015
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

yrke

Totalt 7 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
03.03.2016
Kontakt
Tove Helene Løvbak, Statistisk sentralbyrå
+47 400 20 894
tol@ssb.no

Harald Lunde, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 313
hlu@ssb.no

Måleenhet
Tilsette med i undersøkinga:
personar
Månadslønn i alt (kr):
kr
Avtalt månedslønn (kr):
kr
Uregelmessige tillegg (kr):
kr
Bonus (kr):
kr
Overtidsgodtgjering (kr):
kr
Referansetid
Tilsette med i undersøkinga:
01.09
Månadslønn i alt (kr):
01.09
Avtalt månedslønn (kr):
01.09
Uregelmessige tillegg (kr):
01.09
Bonus (kr):
01.09
Overtidsgodtgjering (kr):
01.09
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Alle lønnsvariabler er runda av til nærmaste hundre kroner. Standard for yrkesgruppering.
Eldre tall finnes under Lønn for tilsette i finanstenester

Brukerveiledning for statistikkbanken