Til toppen

07466: Gjennomsnittleg månadslønn for heiltidstilsette i finanstenester, etter kjønn og yrkesgruppe (avslutta serie) 2008 - 2015

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
kjønn
yrke
Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Alle lønnsvariabler er runda av til nærmaste hundre kroner. Standard for yrkesgruppering.

Brukerveiledning for statistikkbanken