Til toppen

07465: Gjennomsnittleg månadslønn for heiltidstilsette i finanstenester, etter kjønn og utdanningsnivå (avslutta serie) 2008 - 2015

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
kjønn
utdanningsnivå
Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

utdanningsnivå


Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Standard for næringsgruppering. Standard for utdanningsgruppering. Frå og med 2012 er det inkludert utdanningskodar frå spørreundersøkinga om nivået på utdanninga blant innvandrarar.

Brukerveiledning for statistikkbanken