Til toppen
07464: Gjennomsnittleg månadslønn for heiltidstilsette i finanstenester, etter kjønn og aldersgruppe (avslutta serie) 2008 - 2015
Sist endret
03.03.2016
Kontakt
Tove Helene Løvbak, Statistisk sentralbyrå
+47 400 20 894
tol@ssb.no

Harald Lunde, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 313
hlu@ssb.no

Måleenhet
Tilsette med i undersøkelsen:
personer
Månadslønn i alt:
kr
Avtalt månadslønn:
kr
Uregelmessige tillegg:
kr
Bonus:
kr
Overtidsgodtgjering:
kr
Referansetid
Tilsette med i undersøkelsen:
1. september
Månadslønn i alt:
1. september
Avtalt månadslønn:
1. september
Uregelmessige tillegg:
1. september
Bonus:
1. september
Overtidsgodtgjering:
1. september
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
kjønn
alder
Må velges *

Totalt 6 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 8 Valgte 1


Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
alder

Totalt 10 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Månedslønn omfatter avtalt lønn på tellingstidspunktet og et månedlig gjennomsnitt av uregelmessige tillegg for siste ni måneder og av bonus for siste tolv måneder, ikke medregnet overtidsgodtgjøring. Alle lønnsvariabler er avrundet til nærmeste hundre kroner.
Eldre tall finnes under Lønn for tilsette i finanstenester

Brukerveiledning for statistikkbanken