07459: Alders- og kjønnsfordeling i kommuner, fylker og hele landets befolkning (K) 1986 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 471 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 2 Valgte

Søk

alder

Totalt 106 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 33 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
22.02.2018
Kontakt
Kirsten Dybendal, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 337
kie@ssb.no

Måleenhet
Personer:
personer
Referansetid
Personer:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tilsvarende tall før 1986 finnes i intern statistikkbanktabell 00001 tilbake til 31.12.1970, med kommuneinndeling per 31.12 hvert år.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken