Kommunehelsetenesta

07457: Fastleger, etter innvandringskategori (F) 2002 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region

Totalt 21 Valgte

Søk

innvandringskategori

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 17 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
18.06.2019
Kontakt
Merete Thonstad, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 45 40
met@ssb.no

Måleenhet
Fastleger:
personer
Andel fastleger (prosent):
prosent
Referansetid
Fastleger:
31.12.
Andel fastleger (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken