07453: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting, etter næring (SN2007) og yrkesgruppe (avslutta serie) 2008 - 2015
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

næring (SN2007)

Totalt 10 Valgte

Søk

yrke

Totalt 11 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
03.03.2016
Kontakt
Håvard Hungnes Lien, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 06
ien@ssb.no

Harald Lunde, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 313
hlu@ssb.no

Kim Are Rønhovde, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5621
hov@ssb.no

Måleenhet
Ansatte med i undersøkelsen:
personer
Månedslønn i alt (kr):
kr
Avtalt månedslønn (kr):
kr
Uregelmessige tillegg (kr):
kr
Bonus (kr):
kr
Overtidsgodtgjørelse (kr):
kr
Referansetid
Ansatte med i undersøkelsen:
01.09
Månedslønn i alt (kr):
01.09
Avtalt månedslønn (kr):
01.09
Uregelmessige tillegg (kr):
01.09
Bonus (kr):
01.09
Overtidsgodtgjørelse (kr):
01.09
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Fra og med 2012 er det inkludert utdanningskoder fra spørreundersøkelsen om utdanningsnivå blant innvandrere.
Eldre tall finnes under Lønn for ansatte i faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting

Brukerveiledning for statistikkbanken