Studieforbundenes opplæringsvirksomhet

Til toppen

07441: Studieforbund. Deltakere, etter kjønn, alder, emne, nivå og type eksamen (F) 2011 - 2020

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2011 , 2012 , 2013 ,

Valgt 1 av totalt 10

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Ialt I alt , 30 Viken , 03 Oslo ,

Valgt 0 av totalt 13

studieforbund

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle studieforbund , Arbeidernes Opplysningsforbund i Norge , Studieforbundet Næring og Samfunn ,

Valgt 0 av totalt 15


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

alder


Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel

emne

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle emner , Språkfag , Estetiske fag og håndverksfag ,

Valgt 0 av totalt 12

Valgfri variabel

nivå


Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel

eksamen


Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

region

21 Svalbard

Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

år

2020

Inkluderer også antall deltakere på kurs av minst fire timers varighet i motsetning til tidligere år da minstekravet var på åtte timer.

Brukerveiledning for statistikkbanken