Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen
07432: Hovedtall for foretak i vann, avløp og renovasjon, etter næring (SN2007). Foreløpige tall (avslutta serie) 2007 - 2017
Sist endret
02.11.2018
Kontakt
Aleksander Berge, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 328
abe@ssb.no

Måleenhet
Foretak:
foretak
Sysselsatte:
personer
Omsetning (mill. kr):
mill. kr
Produksjonsverdi (mill. kr):
mill. kr
Totalt kjøp av varer og tjenester (mill. kr):
mill. kr
Lønn (mill. kr):
mill. kr
Totale anskaffelser (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
Foretak:
31.12
Sysselsatte:
31.12
Omsetning (mill. kr):
31.12
Produksjonsverdi (mill. kr):
31.12
Totalt kjøp av varer og tjenester (mill. kr):
31.12
Lønn (mill. kr):
31.12
Totale anskaffelser (mill. kr):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
næring (SN2007)
Må velges *

Totalt 7 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 11 Valgte 1


Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tabellen inneholder kun foreløpige tall og kan derfor ikke brukes til å lage tidsserier

Brukerveiledning for statistikkbanken