Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen

07431: Hovedtall for foretak innen vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet, etter næring (SN2002). Foreløpige tall (avslutta serie) 2007 - 2008

Må velges *

Valgt 1 av totalt 7

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

Må velges *

Valgt 0 av totalt 3

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken